Šest nohou, dvě srdce, spousta dětí

TAK NYNÍ JENOM BĚŽÍME, NEBO NE JENOM BĚŽÍMEM NEBO JAK TO JE?
Samozřejmě běžíme! Za všech okolností, ale jak tomu je už dva roky, tento rok také trochu jinak.
Kromě našich obvyklých překážkových závodů Base a Wild & Junior jsme v roce 2019 vymysleli další speciální koncept, tak se zrodil Not Just Run, závod radosti značky Hard Dog Race, v rámci něho každý rok podporujeme nějakou pro nás důležitou, vznešenou věc!

JUST RUN
Tady jsme trochu opustili hranice překážkového běhu a vytvořili jsme tento závod tak, že
jedinou překážkou je příroda a samozřejmě naše vlastní hranice! Zatímco Base, Wild & Junior závodech musíme překonat ty nejrůznější uměle vytvořené a přírodní překážky, zde zůstal „jenom“ starý protivník: my sami. Ale i zde hrá hlavní roly šest nohou, dvě srdce a jedna hrdost!

NOT JUST RUN
JUST RUN je sám o sobě závod plný možností, ale my v HDR se obvykle nezastavíme na první příčce. Myšlenku jsme přenesli dál, změili jsme jí a naplnili dalším obsahem.
Pokud se registruješ na závod NOT JUST RUN, můžeš si být jist, že nebudeš „jen“ běhat! Každý jeden krok bude mít důležitý účel!

PĚKNÝM CÍLEM JE UŽ I ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, ALE CO JINÉ MŮŽEME DÁT?
Not Just Run je charitativní závod HDR, v rámci kterého každoročně podporujeme jednu neziskovou organizaci / nadaci, nebo pro nás důležitou dobrou věc.
V roce 2019 jsme se zaměřili na útulky, zatímco v loňském roce jsme spolupracovali na projektu 10milionůStromů. Letos, v roce 2021, jsme so postavili za pro nás jednu velmi důležitou a nám hodně blízkou věc, vzdělávání dětí a rozvoj kultury chovu psů.

Našim hlavním podporovaným je organizace InDaHouse, která ve vesnicích Borsod se svými pomocníky dobrovolníky týdně organizují individuální a skupinové rozvíjecí programy pro zde žijící znevýhodněné děti. Jejich cílem je to, aby se z těchto dětí staly seberealizující a odpovědný dospělí, kteří si berou do rukou svůj vlastní osud, a kteří pak znalosti získané od organizaci budou schopni využít při výchově vlastních dětí.
Kromě toho, že sdružení nabízíme část výtěžku ze soutěže Not Just Run, ve spolupráci s Nadací Duna Dog Center, Vzdělávací Nadací Aurora Borealis a s terapeutickými odborníky pro psy z Organizaci Magické Labky uspořádáme taky sérii prednášek pro skupiny dětí IndaHouse. Cílem série přednášek je kromě informování a poučení i rozvoj kultury chovy zvířet – s důrazem na psy.

Podívej se na jaké slevy máš nárok! →

Registrační kategorie

Individuálně
1 osoba + 1 pes
6 km
věková skupina

VSTUPNÍ POPLATEK

09.28-10.02 - 21 EUR
10.03-10.23 - 26 EUR
Na místě - 29 EUR
3in1
2 osoby + 1 pes
6 km
věková skupina

VSTUPNÍ POPLATEK

09.28-10.02 - 17 EUR/osoba
10.03-10.23 - 21 EUR/osoba
Na místě - 24 EUR/osoba
Tým
6 osob + min. 4 psi
6 km
věková skupina

VSTUPNÍ POPLATEK

09.28-10.02 - 20 EUR/osoba
10.03-10.23 - 24 EUR/osoba
Na místě - není možné
Junior
1 osoba + 1 pes
2 km
věková skupina

VSTUPNÍ POPLATEK

09.28-10.02 - 17 EUR
10.03-10.23 - 21 EUR
Na místě - 26 EUR

Dokumenty ke stažení

Shromáždili jsme všechny dokumenty, které budeš potřebovat při registraci na místě! Vytištené, podepsaná originály těchto dokumentů budeš muset odvezdat při registraci na místě.

Pokud jsi již dovršil 18 let, budeš potřebovat „Souhlas s užitím fotografií, videozáznamů a osobních údajů“ a také „Prohlášení o odpovědnosti“.

Pokud jsi ješte nedovršil 18 let, tak kromě těchto dokumentů potřebuješ ještě „Prohlášení o rodičovské odpovědnosti“. Písemné souhlasy pro Junior a Base jsou rozdílné, proto se prosím podívej, který z nich se týka Tebe nebo tvého dítěte.

PODMÍNKY ÚČASTI V NEZIŠTNÉM LAPÁNÍ PO DECHU

  • Jakákoli oficiálně fungující nezisková organizace registrovaná v České republice, která je jakýmkoli způsobem spojena se psy (útulek, záchrana zvířat, tým záchranných psů, terapeutický pes atd.).
  • Při registraci musí být při pojmenování týmu uveden název organizace (např. Retriever Rescue Team) Pokud se zhromaždí více týmů, týmy musí být očíslovány (např. Tetovaní záchranáři zvířat 1, Tetovaní záchranáři zvířat 2 atd.)
  • Souhlas od dané organizace zaslaný e-mailem, který potvrzuje že tým je oprávněn nést jeho jméno (e-mail musí být doručen na adresu infocz@harddograce.cz, musí být odeslán z oficiální e-mailové adresy dané organizace)
  • Při registraci určitě nezapomeňte s názvem týmu uvést i to, že se chcete účastnit Nezištného Lapání po Dechu. Tohoto „šampionátu“ se mohou účastnit pouze týmy, které splňují uvedené podmínky.