ETICKÉ PRINCIPY

My, zakladatele Hard Dog Race a organizátoři závodů jsme zástanci toho, že dodržování zákonů o ochraně zvířat je povinností každého majitele psa a také každého občana. Tvrdíme také, že pes není „pouze“ živočíchem, ale zvířecím partnerem, přítelem a členem rodiny, proto si zaslouží zvláštní pozornost, úctu a lásku. Proto, aby pes měl plnohodnotný a spokojný život, musíme si osvojit správnou kulturu chovu. Za tímto účelem se neustále sebevzděláváme, rozšiřujeme si své obzory a povzbudzujeme k tomu i naše okolí.

Děláme vše v duchu Fair Play a to samé očekáváme i od závodníků. Věříme v poctivém závodění a prohlašujeme pozitivní sílu sportování, jelikož jsme předsvedčení o její příznivé účinky na rozvoj osobnosti. Netolerujeme podvody a výhody dosažené nespravedlivou cestou.

Logo Hard Dog Race je chraněno autorským zákonem, jeho použití v jakékoliv formě je povoleno pouze s písemným souhlasem Hard Dog Race.