Jako majitelé a provozovatelé webových stránek Hard Dog Race poskytujeme každému uživateli příležitost napsat komentář k novinkám a příspěvkům. Přijímáme rozdíly v názorech a schvalujeme konstruktivní diskuzi.

Vyhrazujeme si právo smazat obsah, který je hanlivý vůči závodníkům nebo psům, nebo jeho obsah je obecně útočný.

Základním úkolem moderování je poskytnout možnost kultivované diskuse, proto ihned odstraníme jakoukoli poznámku:

  • jejíž obsah je nezákonný nebo je v rozporu s etickými pravidly;
  • která vyjadřuje politický názor;
  • která zasahuje do občanských práv;
  • jehož tón je nevhodný pro naše webové stránky;
  • která obsahuje urážlivé odkazy, přispěvky nebo snímky;
  • která se odchyluje od tématu;
  • která je neslučitelné se zásadami a cíli webové stránky.

Moderování je subjektivní. Příspěvky budeme sledovat a v případě nutnosti je odstraníme. Chtěli bychom každého láskavě poporosit, aby před zveřejněním zvážili znění a obsah svého příspěkvu a své názory sdíleli opatrně.

Logo Hard Dog Race je chraněno autorským zákonem, jeho použití v jakékoliv formě je povoleno pouze s písemným souhlasem Hard Dog Race.