Zde najdeš veškeré potřebné dokumenty, které budeš muset vytisknout, vyplnit, podepsat a odevzdat na místě činu při registraci.

Pokud jsi již dovršil 18 let, budeš potřebovat „Souhlas s užitím fotografii, videozáznamů a osobních údajů“ a také „Dohodu o zodpovědnosti“.

Pokud jsi ješte nedovršil 18 let, v tom případě potřebuješ „Souhlas rodičů s účastí na závodu“.  Písemné souhlasy pro Junior a Base jsou rozdílné. Proto prosíme o kontrolu údajů, které se týkají tebe nebo tvého dítěte.

Dohoda o zodpovědnosti (pdf)

Souhlas s užitím fotografii, videozáznamů a osobních údajů (pdf)

HDR Base souhlas rodičů s účastí na HDR závodu (pdf)

Prohlášení COVID-19 (pdf)

Logo Hard Dog Race je chraněno autorským zákonem, jeho použití v jakékoliv formě je povoleno pouze s písemným souhlasem Hard Dog Race.