1. OBECNÉ USTANOVENÍ

1.1. OBECNÝ POPIS SOUTĚŽE

HDR je závod, na kterém pes a jeho majitel společně musí zdolat čas a také nelehké překážky, kde pes musí být veden na vodítku, béžeckém pásu, nebo v postroji. Délka tratě na smíšeném terénu se mění dle typu závodu (HDR Junior: cca. 2 km, HDR Base: cca. 6 km, HDR Wild: cca. 12 km.) Organizátor závodů si vyhrazuje právo na změnu délky tratě a náročnosti překážek. Překážky jsou z části přírodní a z části uměle vytvořené. Kterákoliv z překážek může být mokrá, bahnitá, špinavá nebo kontaminovaná. Závodník si uvědomuje, že během závodů může být jeho tělo, oblečení a také tělo a ochlupení psa mokré, bahnité nebo špinavé.

Organizátor závodů: (Madarsko, Polsko)
Hard Dog Race Kft.
Sídlo: H-1036 Budapest, Lajos utca 78.
E-mail: info@harddograce.hu
Identifikační číslo firmy: 01-09-291006

Organizátor závodů: (Česká Republika)
Petra Makovská
Sídlo: Přímá 249/10, Svitavy 568 02
E-mail: petra.makovska@harddograce.cz
Identifikační číslo firmy: 03815447

Organizátor závodů (Německo):
Brigitta Cseh
Sídlo: 21435 Stelle, Fliegenberg 102.
E-mail: brigitta.cseh@harddograce.de
daňové číslo: 5010800345

Údaje spoluorganizátora v Polsku:
Kornelia Radzikowska
Sídlo: ul. Poligonowa 2/18, 04-051 Warszawa, Polsko
E-mail: infopl@harddograce.pl
daňové číslo: 113-235-94-48

1.2. O ZÁVODNÍKOVI

1.2.1. Závodu se může zúčastnit osoba plnoletá, která je fyzicky zdatná za předpokladů, že:

 • se řádně registroval
 • se řídí etickým kodexem a zásadami dostupnými na www.harddograce.cz, dále všeobecnými smluvními podmínkami (VSP). Bere na vědomí „dobré rady“, a „návrhy HDR pro závodníky“, které jsou zde také k dispozici.
 • přijme a podepíše dohodu o zodpovědnosti a souhlas s užitím osobních údajů. Zde uvede své startovní číslo, které bude zveřejněno nejpozději 72 hodin před zahájením soutěže. Toto číslo naleznete ve svém účtu

pod položkou Správa závodníka „Moje aplikace“, nebo na webové stránce v záložce „Registrace“.

 • organizátor závodů za účelem pokrytí rizik plynoucích ze soutěže uzavře úrazové pojištění, tj. přiznává, že registrační poplatek zahrnuje také povinné úrazové pojištění;
 • jeho pes splňuje podmínky které jsou stanoveny v pravidlech závodů pod číslem kapitoly 1.2.3.

1.2.2. Jakýkoliv neplnoletý s omezenou svéprávností se může účastnit závodů (kromě závodu HDR Wild), pokud již dovršil 14 let, splňuje podmínky stanovené v části 1.2.1., a jeho rodič nebo zákonný zástupce dává písemné povolení k jeho účasti. Totožnost zákonného zástupce musí být ověřen zástupcem organizátora závodu, a to tak, že musí být přítomen jak dítě, které se chce účastnit, tak i jeho zákonný zástupce. Pravidla týkající se závodníků HDR Junior (8-14 let) naleznete ve 13. bodě tohoto dokumentu. Na HDR Wild se mohou přihlásit pouze osoby starší 18 let, které jsou plně svéprávní.

1.3. O PSOVI

Závodník může závodit se psem jakéhokoliv plemene, velikosti, kastrovaného nebo ne, pokud splňuje následující podmínky:

 • pes je starší 12 měsíců;
 • nehárá (zahrnuje také období jednoho týdne před a po období hárání). Toto je zjištěno během veterinárního vyšetření. Porušení tohoto pravidla vede k okamžité diskvalifikaci bez nároku na odvolání;
 • kojící feny nebo feny od 2. měsíce březosti se nemohou účastnit závodu. Toto je zjištěno během veterinárního vyšetření. Porušení tohoto pravidla vede k okamžité diskvalifikaci bez nároku na odvolání;
 • má identifikační čip (psi bez takových čipů se mohou účastnit závodů v zemích uvedených ve 14. bodě tohoto dokumentu);
 • má požadovanná očkování. Požadovaná očkování pro závod jsou: vakcína proti vzteklině (R), vakcína proti leptospiróze (L) a kombinovaná vakcína (DHPPi) nebo kombinovaná vakcína, která obsahuje vakcínu proti vzteklině. Všechna očkování nemusí být podány v jedné dávce a mohou být podány samostatně. Pokud měl pes předchozí alergickou reakci na vakcinaci proti leptospiróze nebo je starší 8 let a existuje kontraindikace na vakcinace , prosím kontaktujte nás na adrese infopl@harddograce.pl (Podívejte se na všechna další pravidla, která se mohou lišit u dané země a to na bod 15. v soutěžních pravidlech)
 • je zdravé, jeho fizický stav (např.: nemá nadváhu, nemá chronické poruchy pohybového aparátu, atd. ) neohrozuje jeho zdravotní stav/život počas závodu, umožňuje absolvování závodu, má přiměřené společenské chování. Před registrací důrazně doporučujeme poradit se s veterinářem psa o předběžném posouzení jeho fyzické kondice.
 • Pokud pes projeví agresivní společenské chování, pak za účelem ochrany bezpečnosti účastníků může závodní komise povolit používání náhubku, a v případě extrémně agresivního chování mohou dokonce doporučit diskvalifikaci. Pokud závodník odmítne použití náhubek, musí opustit závod. V takovém případě se poplatek za přihlášku nevrací.
 • Pes prošel odčervením (maximálně 3 měsíce před závodem). Toto ošetření musí být zaznamenáno v očkovací knize nebo v pasu psa. Odčervění muže být provedeno nejpozdějí 7dní před závodem.

Během registrace před závodem se kontroluje přítomnost mikročipu identifikující psa (viz 15. bod), zdravotní stav psa, sociální chování a očkovací průkaz nebo psí pas. Veterinární lékař, který kontrolu provedl, má právo doporučit vyloučení, pokud se během vyšetření vyskytly nějaké nedostatky. Vyloučení musí schválit závodní komise.

1.4. Kontrolním orgánem soutěže je závodní komise pod vedením ředitele soutěže. Odpovědnost komise je následující:

 • provádění všech nezbytných kroků k bezpečnému a úspěšnému provedení soutěže,
 • kontrola závodníků a jejich psů,
 • určení výsledků soutěže,
 • rozhodování o vyloučení.

1.5. Členové závodní komise mohou vykonávat své povinnosti samostatně, není-li v pravidlech stanoveno jinak.

1.6. Soutěžící se účastní závodu na vlastní zodpovědnost. Každý závodník může požádat o lékařskou pomoc pro sebe a také pro svého psa.

1.7. V místě závodu je přísně zakázáno odhazování odpadků! Nedodržení tohoto pravidla může vést k okamžité diskvalifikaci!

1.8. Kouření je povoleno pouze na vyznačených místech!

2. PŘIHLAŠOVÁNÍ A REGISTRACE NA MÍSTĚ

2.1. PŘIHLAŠOVÁNÍ

2.1.1. Přihlásit se k závodům můžete pomocí odkazu: nevezes.harddograce.hu

2.1.2. Během přihlášky musí závodník souhlasit s pravidly soutěže a se Všeobecnými smluvními podmínkami.

2.1.3. Přihlášení je úspěšné, pokud je vyplněno každé požadované datové pole. Údaje poskytnuté závodníkem se používají k úspěšnému provedení závodu, k identifikaci závodníků a psů a také z informačních účelů. Závodník musí dát svůj souhlas k výše vyjmenováním účelům, aby se mohl soutěže účastnit.

2.1.4. Přihláška do soutěže musí být uhrazena (registrační poplatek). Poplatky a slevy jsou k dispozici na adrese harddograce.cz/registrace/registracni-poplatky-a-slevy/ Tento poplatek musí být převeden přímo, a to platbou kreditní kartou online nebo bankovním převodem do 2 pracovních dnů. Organizátor závodů umožňuje registraci na místě, v případě, že jsou ještě volná místa, nebo někdo zruší svůj termín závodu. Poplatek za přihlášku na místě naleznete na webové stránce Hard Dog Race v tabulce „Poplatky a slevy“, pro příslušný typ závodu (harddograce.cz/registrace/registracni-poplatky-a-slevy/). V tomto případě se žádné slevy neuplatňují v žádné formě, bez ohledu na to, zda se jedná o tým nebo sólový vstup. Přihlašování na místě vyžaduje předání vyplněné žádosti, dohodu o zodpovědnosti a souhlas s užitím osobních údajů. Poplatek za podání žádostí na místě musí být uhrazen na místě v hotovosti.

2.1.5. Registrační poplatek zahrnuje následující služby:

 • parkování zadarmo
 • finální medaile a triko
 • finální balíček (s jiným obsahem dle soutěže)
 • měření času čipem
 • hromadné úrazové pojištění, které není platné pro psa
 • volné přístup do šaty

Registrační poplatek nezahrnuje fotografie soutěžících! Několik profesionálních fotografů HDR Press pracuje na trati po celou událost, ale Poskytovatel služeb nemůže zaručit, že se všichni objeví na nejméně jedné fotografii.

Existuje příležitost pro darování registrace, a to zakoupením dárkové karty. Podmínky pro takový případ jsou uvedeny ve VSP a v tabulce ceny dárkových karet na domovské stránce harddograce.cz/registrace/darkove-poukazy/

2.2. REGISTRACE NA MÍSTĚ

2.2.1. Závodník se musí zaregistrovat nejméně hodinu před vlastním závodem, a to před závodní komisí. Komise prozkoumá údaje poskytnuté v žádosti porovnáním dokladu totožnosti závodníka obsahující jeho fotografií.

2.2.2. Členové uniformovaných složek (policie, armáda, záchranné složky, požární útvary, dobrovolní hasiči, protiteroristické organizace, daňové a celní úřady, ambulance, civilní policie, záchranářské týmy, speciální záchranné jednotky), dále studenti s platným průkazem a závodníci s adoptovaným psem (Pro získání slevy je třeba poukázat smlouvu o adopci. Pokud není k dispozici, kontaktujte organizátora na infocz@harddograce.cz před dokončením přihlášky) mohou využít 5% slevu z registračního poplatku. Závodníci musí zaškrtnout příslušná pole pro slevy při vyplnění přihlášky. Dodatečně se tyto slevy nedají uplatnit. Závodníci musí při registraci předložit svou platnou licenci, identifikační číslo nebo ID studenta. Závodníci, kteří soutěží s adoptovanými psy, musí poskytnout svou smlouvu o adopci, nebo certifikát poskytnutý pořadatelem závodů, a to po následném projednání přes e-mail. Pokud se členové výše uvedených útvarů, studenti, účastníci s adoptovanými psy účastní závodů v šestičlenném týmu, mohou využít až 10% slevu z plného poplatku za přihlášku. Sleva je k dispozici pouze při týmové registraci, pokud všichni členové týmu mají nárok na tento typ slevy (např. Každý je členem uniformovaných složek).

2.2.3. Závodní komise prozkoumá v žádosti poskytnuté údaje závodníkem o svém psu porovnáním dokladu totožnosti psa (očkovací kniha, psí pas) a ověřuje je se samotným psem, který byl představen při registraci.

2.2.4. Závodník musí dát souhlas s výše uvedenými postupy ověření totožnosti, které provádí závodní komise (ověření úředních dokladů, které potvrzují identitu závodníka i jeho psa).

2.2.5. Závodní komise zkontroluje, zda jsou při registraci splněny podmínky týkající se psa, které jsou stanovené v bodě 1.2.3.

2.2.6. Závodník musí podepsat Dohodu o zodpovědnosti a Souhlas s užitím osobních údajů, následně jejich podepsané kopie předat závodní komisi. Pokud závodník tyto dokumenty nepřinesl, mohou být vytištěny na místě. Sankce za ně je 30 dřepů/strana vykonaných na registračním stánku. Pokud závodník promešká svůj závod kvůli výše uvedenému procesu, může se účastnit dalšího dostupného závodu, kde náhradní termín určí pořadatelé. V případě, že nezbydou žádné volné závody, mohou soutěžit pouze v náhradním závodě, který se koná po posledním řádném závodu. Odmítne-li závodník tuto nabídku, pořadatel není povinen vrátit poplatek za přihlášku.

2.2.7. Závodník může být vyloučen ze závodu, pokud během procesu registrace nespolupracuje se závodní komisí, nebo jeho identita nemůže být z jakéhokoli důvodu potvrzena.

2.2.8. Závodní komise může vyloučit závodníka, pokud jsou splněny požadavky týkající se psa stanovené v části 1.2.3., ale chování psa ohrožuje bezpečnost soutěže.

3. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA ZÁVODŮ

3.1. Závody se skládají z více časových vln. Každý závodník se může účastnit té, do které se zaregistroval.

3.2. Závodník může vstoupit ke startu pouze s jedním psem. Závodník a pes, kteří se řádně zaregistrovali, budou označeni jako „Duo“. Závodník může soutěžit pouze se psem, se kterým se zaregistroval nebo s druhým, kterého si vymění za následujících podmínek. Rozhodne-li se závodník běžet s jiným psem, může to udělat jednou. Musí nahlásit své rozhodnutí nejméně 72 hodin před začátkem závodu v registračním systému s použitím registračního čísla pro přihlášení. Po uplynutí této lhůty není možnost na výměnu psa!

3.3. Organizátor závodů poskytuje příležitost pro jednoho závodníka soutěžit se dvěma různými psy ve dvou různých časových vlnách. Oni budou zpracováni jako dva samostatné Dua, což vyžaduje dvě různé registrace. V takovém případě dostane závodník 25% slevu z ceny druhého registračního poplatku. K uplatnění této slevy, musí závodník organizátory o svém záměru soutěžit ve dvou vlnách se dvěma psy předem informovat. Je potřebné tyto nároky poslat na adresu infocz@harddograce.cz.

3.4. Závodit je možné i v týmu. Jeden tým se skládá ze 6 Duí. Členové týmu v šestičlenné skupině obdrží 5% slevu z celkové ceny, pokud je celý poplatek všech šesti členů zaplacen v jedné splátce. V šestičlenném týmu mohou být dva závodníci, kteří mohou závodit bez psa. Výsledek týmu se vypočítá tak, že se sčítá doba prvního a posledního dobíhajícího člena týmu (pokud první nebo poslední závodník, který dorazí, soutěží bez psa, bude zvažován další nejlepší nebo nejhorší čas, tj. závodníci bez psů neovlivní výsledky). Člen týmu bez psa musí zaplatit stejný poplatek za přihlášku jako ostatní. Pokud závodník chce soutěžit bez psa, musí tento záměr ohlásit při registraci!

3.5. Daný závod vyhraje Duo nebo tým, který absolvuje trať vyznačenou k závodu v co nejkratším čase podle pravidel stanovených tímto dokumentem.

3.6. Dua musí být u startu nejméně 15 minut před zahájením závodu v čekací zóně, která se nachází 5 metrů za startovní čárou. Například závodníci startující v 9:15 se musí dostavit do 9:00.

3.7. Pokud závodník promešká svůj start a v pozdější vlně není volné místo, může závodit pouze v náhradním časovém termínu, který se uskuteční po posledním naplánovaném závodu. Je uspořádán pouze jeden náhradní závod s maximální kapacitou 44 závodníků, který bude naplněn závodníky dle jejich pořadí příjezdu.

3.8. Závody začínají každých 15 minut. První závod začíná v 9:00, poslední v 17:00. Náhradní závod startuje v 17:15. V rámci jednoho závodí 44 závodníků, po 11 drahách. 4 dvojice běží podél jedné dráhy a musí udržovat vzdálenost nejméně 1,5 m od sebe. Mezi dráhami je vzdálenost 2 m. Každá dráha vystartuje v jedna a půl minutových intervalech. V případě týmů startují týmy po minutových intervalech ve stejné dráze. Tým může začít ve stejnou dobu, pokud se vzdají bezpečnostních pravidel samostatného startu. Tenhle záměr oznámí písemně předem a následně potvrdí organizátorům, a to na místě u startovní brány.Organizátor závodů si vyhrazuje právo odchýlit se od výše uvedeného, určit počet závodníků, kteří mohou začít v jedné vlně a upravit počet startovních drah nebo časových intervalů mezi dvěma starty na stejné dráze.

3.9. Závodní poloha uvnitř drah a sloupů je flexibilní. Pomocí organizátorů ji možné změnit na základě žádosti soutěžícího nebo podle pohlaví a zvyku psa.

3.10. Doba závodění je měřena čipem, který je předán soutěžícím před závodem a za který je závodník zodpovědný. Brány na začátku a na konci závodní tratě duo musí překonat plazením se nebo po čtyřech tak aby se ruce dostali do kontatku s meřícím povrchem, který odstartuje čip. V případě, že nesprávné odstartování nebo dokončení zabrání platnému změření času, dané duo nebude možné vyhodnotit a ocenit dle času. V případě ztráty či poškození čipu je závodník povinen organizátorovi jeho hodnotu uhradit. Výše úhrady, která se vztahuje na jednotlivé země, se nachází ve 15. bodě tohoto dokumentu. Čip musí být odevzdán na konci závodu po obdržení finišerského balíčku a medaile, která je udělena každému, kdo dokončí závod. Každý, kdo nepředá čip, obdrží balíček pouze po zaplacení čipu na místě. V případě ztráty čipu nelze ověřit čas závodu, takže Duo ztratí nárok na všechny ceny s výjimkou medaile a finišerského balíčku uděleného každému, kdo absolvuje závody. V takových případech bude záznam Dua zaznamenán na posledním místě seznamu s komentářem “ čas nenaměřen „.

3.11. Závodníci mohou soutěžit pouze v závodě, který si zvolili při registraci na webu. Po úspěšném zaplacení startovního poplatku nelze časové úseky oficiálně změnit. V takových případech se obraťte na organizátora závodu a to přímo na applicationinfo@harddograce.com a pokud je změna časového slotu možná, organizátor závodu upraví časový úsek na základě e-mailu, který obdrží od závodníka. Následně pošle ověření e-mailu o změně. Lhůta pro změnu časových intervalů – stejně jako změny jiných údajů, např. závodních nebo psích údajů – je možné upravit do ukončení online registrace, podle dostupných slotů. Pokud je již online registrace uzavřena, změny jsou možné a to úhradou poplatku za spravování ve výší (viz 15. bod) se závazností na volná místa a další jíné podmínky. To vše do 72 hodin před zahájením závodu. Pokud jsou závody v sobotu od 9:00, veškeré změny jsou možné provést do 9:00 ve středu.

3.12. Po úspěšné místní registraci musí každý závodník nosit své číslo a mít svůj čip u sebe po celou dobu trvání závodů. Registrační čísla lze nosit pouze vpředu! Doporučujeme napsat číslo také na tělo!

3.13. Měření času začíná na startovní bráně a končí po překročení cílové čáry. Doba závodění je čas strávený mezi těmito dvěma body.

3.14. Každý závodník, který závod dokončí podle pravidel, obdrží medaili a finišerský balíček.

3.15. Závod je dokončen v souladu s pravidly, jestliže závodník:

 • splnil vzdálenost mezi počáteční a cílovou čárou bez opuštění trati a
 • bez potíží zdolal všechny překážky

3.16. Dokončení překážek: Dua buď splní překážku dle pravidel tak, že projdou překážkou nebo vykonají sankční úkol (trestné dřepy) v zóně mimo trať, jejich počet bude zobrazený u všech překážek a může se lišit, nebo je soudce informují o počtu drepů, které mají vykonat. Následně mohou překážku obejít na vyznačeném místě a pokračovat v závodě.

3.17. Opuštění tratě vede k diskvalifikaci. Opuštění: oddálení od dvou bočních okrajů tratě více než 2 metry. Nemůže-li závodník svou trať dokončit (např. z důvodu zranění nebo nehody), závod se považuje za neúplný. V tomto případě může závodník podat odvolání, po jeho přezkoumání může organizátor (na základě doporučení závodní komise) poskytnout slevu 50 ‒100% z poplatku za přihlášku do dalšího závodu.

3.18. Každý závodník soutěží na vlastní zodpovědnost a také nese zodpovědnost za vlastního psa. Organizátor závodů uzavře úrazové pojištění a vstupní poplatek zahrnuje výši pojistného. Každý závodník může požádat o lékařskou pomoc pro sebe nebo pro svého psa. Každý závodník musí se sebou přinést platnou kartu zdravotního pojištění. Pokud tak neučiní, nemůže se účastnit závodu.

3.19. První dvě časové vlny čili prvních 30 minut závodu (starty v 9:00 a 9:15) je období „bitvy Alfa“. Tyto vlny doporučujeme těm, kteří chtějí získat co nejlepší čas. Do těchto dvou závodů se může přihlásit až 88 lidí. Registrovat se na tento typ závodění se mohou jak dua, tak i týmy.

4. ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE PSŮ

4.1. Psi nesmějí volně běhat po areálu během akce. Povinnost mít psa na vodítku je po celou dobu trvání akce. Běžecké pásy jsou považovány za vodítko. Použití vodítka, postroje nebo béžeckého pásu je během závodu povinné. Délka vodítka nebo běžeckého pásu nesmí překročit 250 cm, tolerance je 5 cm. Vodítko musí mít rukojeť, která musí být použita v průběhu závodu. Flexi vodítka nebo podobná automatická vodítka na šňůry nejsou povolena, bez ohledu na výrobce nebo značku. Důrazně doporučujeme paralelně používat běžecký pás s postrojem. Na závodech mužete běžet pouze s kombinací postroje a vodítka, nebo postroje a béžeckého pásu.

4.2. Závodní komise může od závodníka vyžadovat, aby používal náhubek, nebo doporučit diskvalifikaci v případě extrémního chování psa. Závodní komise zkontroluje, zda náhubek splňuje fyziologické požadavky psa (tj. jestli může dýchat správně a tím pádem také ochlazovat). Pokud ne, navrhují alternativní typ náhubku.

4.3. Je zakázáno používat škrtící nebo ostnatý obojek!

4.4. Odměňování psa je dovolené, tím se zvyšuje jeho motivace v průběhu závodu.

4.5. Použití klikerů je zakázáno.

4.6. Majitel psa je plně zodpovědný za chování svého psa. Jako jeho společník je povinen sesbírat výkaly po svém psu a vyhodit je do odpadních košů (i ve vyznačených oblastech).

4.7. Závodník je povinen udržovat svého psa na vodítku jak na trati během závodu, tak i během celé události. Pes nesmí uniknout svému majiteli. Pokud se to stane, závodník je povinen tuto situaci okamžitě napravit. V opačném případě to vede k diskvalifikaci. Pokud má závodník potíže svého psa chytit, může požádat o pomoc někoho z ostatních závodníků nebo pomocných organizátorů. Kombinované použití postroje a běžeckého pásu je důrazně doporučeno, abyste se mohli takovým situacím vyhnout!

4.8. Úmyslné odepnutí psa z vodítka vede k okamžité diskvalifikaci.

4.9. Závodník, který vede psa, je zodpovědný za jeho chování a za možné škody způsobené svým psem, ať už jde o osobu, jiného psa, nebo předmět.

4.10. Majitel může zvednout psa, a tak mu poskytnout pomoc při překonání jakékoliv překážky. Zvedání psa za obojek, srst, kůži nebo končetinu je zakázáno! Povolené techniky zvedání: – zvedání celého těla (vezmete psa do náruče), – zvedání psa za postroj. Pokud soudci u překážky rozhodnou, že jí pes není schopen překonat, nebo Duo stráví více času se zkoušením, čím zdržují další soutěžící a blokují průchodnost překážek, mohou podle vlastního uvážení nařídit trestný úkol jako náhradu za překážku. Počet dřepů, které mají být splněny, se může lišit dle náročnosti překážky. Trasu mezi překážkami však musí pes překovánat po vlastích tlapkách. Pes může být zvedán 1m před překážkou a po jeho dokončení musí být položen na zem do 3m po překážce. Pes může běžet před nebo vedle svého majitele. Pokud se však dostane za svého majitele, vodítko nebo běžecký pás se nesmí napnout (není povoleno „vláčet/táhnout“ psa za sebou)!

4.11. Na trati jsou umístěny občerstvovací stanice. Ty mohou být používány všemi závodníky. Čas není pozastaven, kdy jsou závodníci na stanicích. Organizátor závodů vyhrazuje právo rozhodnout o nutnosti, místě a počtu stanic. Podání vody psům ze zdravotních důvodů doporučujeme v mírném množství, jak během závodu na stanicích, tak i v době 15 minut před a po závodu.

4.12. Před závodem a po závodě mají závodníci příležitost umístit mobilní přepravní bedny, jejíž příležitostné použití je doporučeno. Organizátor jim poskytne prostor a ukáže závodníkům vyhrazené místo pro umístění boxů.

4.13. Závodník souhlasí, že se povinné úrazové pojištění nevztahuje na jeho psa.

5. PŘEKÁŽKY

5.1. Závodní komise si vyhrazuje právo odstranit určité překážky, upravit části tratě nebo zrušit akci, aby byla zajištěna bezpečnost účastníků (závodníků, diváků a organizátorů), např. v případě mimořádně špatného počasí, bouřky nebo jiné výstrahy. V případě zrušení závodu kvůli vis maior účastníci nemají nárok na náhradu výdajů. Závody se konají, když počasí není ideální, ale přijatelné (např. lehké mrholení).

5.2. Před překážkami se nachází vyznačená čekací zóna, pro případy nahromadění závodníků. V takových případech budou asistenti pořadatele usměrňovat závodníky na překážku v pořadí příjezdu. Závodníci musí stát v jednom sloupci v zóně, přičemž si udržují bezpečnou 1,5 m vzdálenost od sebe. Jakmile mohou dvě dua souběžně absolvovat překážku, můžou vzniknout až dvě fronty.

5.3. Pokud závodník nedokáže nebo nedokončí jednu z překážek, musí vykonat 30-90 platných dřepů v trestní zóně vedle překážky, bez ohledu na jeho věk nebo pohlaví. Teprve poté je dovoleno pokračovat v závodě. Asistenti závodů zkontrolují platnost trestního úkolu a přísně kontrolují dodržování pravidel. Pokud není úkol dokončen správně, nebo se závodník pokouší podvádět, bude ze závodů diskvalifikován. Úkol musí být proveden tak, aby nebránil ostatním závodníkům při zdolání překážky.

5.4. V případě vodních překážek může hloubka vody přesáhnout 100 cm (bez maximální hloubky). Závodu HDR Junior se týká jiná hloubka vody, viz. bod 13.1.

6. DISKVALIFIKACE

6.1. Závodník může být diskvalifikován závodní komisí. Diskvalifikace nastává v případě porušení jedné z pravidel stanovených tímto dokumentem. Pokud je závodník diskvalifikován, jeho pes je také diskvalifikován. Závodní komise je povinná své rozhodnutí pro diskvalifikaci odůvodnit.

6.2. Neexistují důvody k odvolání proti diskvalifikaci.

6.3. Diskvalifikaci lze sdělit a podat vysvětlení slovně. Na konci závodu však musí být slovní diskvalifikace potvrzena v písemné formě.

6.4. V případě diskvalifikace se poplatek za přihlášku nevrací.

6.5. Diskvalifikovaný závodník a pes musí bezodkladně opustit místo závodu.

6.6. Závodníci, kteří porušují pravidla soutěže, nebo etické principy, mohou být kdykoli vyloučeny ze závodu a z areálu akce. V tomto případě neexistuje žádná možnost podání stížnosti nebo možnosti nápravy.

6.7. Nesportovní chování vede k diskvalifikaci. Seznam typů nesportovního chování je následující:

 • odchýlení se od dráhy, zkrácení vzdálenosti, zničení tratě nebo demontáž překážek;
 • úmyslné blokování ostatních: pomalejší běžci musí umožnit rychlejším závodníkům jejich předběhnutí. Pokud tak neučiní, budou považovány za nečestní (např. vykonávání trestního úkolu na špatném místě);
 • úmyslné narušení a šťouchnutí ostatních psů se také považuje za nesportovní chování;
 • ignorování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – pokud někdo zaznamená nehodu nebo zranění, musí okamžitě informovat nejbližšího asistenta. V některých případech může být moudré zůstat se zraněným, navzdory jeho protestům. Neposkytnutí pomoci těm, kteří ji potřebují, je považováno za nečestné chování a může dokonce mít své právní následky. Ať už je to osoba nebo pes potřebující pomoc, žádný rozdíl neexistuje. Nápomocnému závodníkovi to samozřejmě způsobuje ztrátu času, jehož přesné určení je náročné, a proto je ho těžké kompenzovat. Závodní komise může rozhodnout o udělení ceny „Fair Play“ za odměnu skutečně sportovního chování.
 • nerespektování instrukcí rozhodčích.
 • závodění pod vlivem drog nebo alkoholu nebo jakýkoli pokus o něj vede k okamžité diskvalifikaci bez možnosti nápravy a odvolání.
7. HODNOCENÍ A VÝSLEDKY

7.1. Organizátor závodů oznámí následující vítěze:

 • Ženy 1., 2. a 3. místo (podle závodního času)
 • Muži 1.2. a 3. místo (podle závodního času)
 • Týmy 1., 2. a 3. místo (součet závodních časů prvního a posledního člena týmu běžící se psem)
 • Ocenění Surprise 1.-4. (Organizátor neposkytne informace o podmínkách předběžně a vyhrazuje si právo stanovit přesné podmínky udělení této ceny.)
 • Nejstarší duo (nejvyšší součet věku závodníka a jeho psa)
 • Fair Play Ocenění (pokud to okolnosti vyžadují)

7.2. Ceny jsou udělovány během slavnostního vyhlášení výsledků. Oznámení výsledků začíná 15 minut poté, co poslední závodník v posledním závodě překročil cílovou čáru.

7.3. Pokud se na ceremoniálu nezúčastní vítěz ceny, bude o své ceně informován prostřednictvím e-mailu na adrese, kterou uvedl při registraci. Svoji cenu si tak může převzít na základě předchozí domluvy.

7.4. Cena Fair Play může být udělena pouze poté, co závodní komise měla možnost důkladně prověřit okolnosti. Předání této ceny probíhá stejným způsobem, jako u vítěze nepřítomného na slavnostním ceremoniálu.

8. CENY

Ceny jsou určeny konkrétně pro daný typ závodu.

9. ODVOLÁNÍ

Odvolání lze podat ústně řediteli závodu, který krátce zaznamená tento záměr. Odvolání lze podat proti jakémukoli rozhodnutí závodní komise nebo proti nežádoucímu chování (ať už během závodu nebo před ním/po něm) s výjimkou případů diskvalifikací.

Odvolání prozkoumá závodní komise do dvou týdnů ode dne jeho podání. Vyrozumění o odvolání je platné a povinné pro všechny dotyčné.

Náklady na odvolání činí 820 Kč. Pokud je odvolání legitimní, tato cena je vratná. Odvolání lze podat pouze před vyhlášením výsledků.

10. ODPOVĚDNOST

10.1. Organizátor upřednostňuje důležitost bezpečnosti při organizaci závodu. Přesto však závodník činí na vlastní zodpovědnost. Tím, že plně dodržuje všechny body pravidel soutěže, mohou být rizika zmírněna, ale nejsou zcela vyloučena.

10.2. Organizátor nese zodpovědnost při vytváření všech překážek v souladu s bezpečnostními pravidly a snaží se snížit vznik možných rizik (nehody, zranění, úmrtí), aby se tím umožnilo bezpečné absolvování překážek. Nebezpečí zranění, riziko vzniku finanční škody nebo smrtelné nehody, které se mohou vyskytnout u závodníků nebo psů se nedají zcela vyloučit. V takových případech může být organizátor odpovědný pouze v případě, pokud nehoda byla způsobena zanedbáním některých z jeho povinností a pravidel soutěže. Organizátor nenese odpovědnost zejména (ale nikoli výhradně) za následující:

 • za chování závodníků a jejich psů. V případě, že dojde ke zranění, nehodě, smrti nebo k poškození z vlastních důvodů závodníka nebo jeho psa (např. se účastní v nevhodném fyzickém stavu);
 • za chování diváků před, během a po závodech;
 • za zranění, úraz, smrt nebo finanční škody vzniklé z nepředvídatelných důvodů, které nespadají do odpovědností všech a nelze jim rozumně zabránit;
 • pokud pes, který byl při registraci považován za způsobilého soutěžit, později vykazuje destruktivní chování.

10.3. V případě přiznání odškodnění organizátorem podle pravidel soutěže, částka odškodného nesmí překročit stanovený limit. Tento limit je uveden ve 15. bodě tohoto dokumentu a liší se podle jednotlivých zemí.

10.4. Závodník je povinen stáhnout Dohodu o zodpovědnosti ze stránek HDR (viz odkaz: harddograce.cz/registrace/dokumenty-ke-stazeni/). Tento dokument musí vyplnit, vytisknout, podepsat a nechat podepsat se dvěma svědky a odevzdat ji při registraci v den závodu.

11. SPRÁVA DAT

11.1. Závodník souhlasí, že organizátor závodů bude požadovat, zpracovávat, zaznamenávat a používat následující údaje, aby usnadnil efektivní provedení závodu: jméno, datum a místo narození, jméno rodiče, poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno psa, číslo čipu, číslo očkovací knihy nebo psího pasu, číslo bankovního účtu. Další informace naleznete v dokumentu Zásady o ochraně dat harddograce.cz/registrace/zasady-o-ochrane-dat/

11.2. Závodník akceptuje, že závody jsou veřejnou událostí, na níž budou pořízeny fotografie a videozáznamy. Ty mohou zaznamenat závodníka v identifikovatelné podobě. Závodník svou účastí na závodech dává souhlas organizátorovi, že může nahrát záznamy na následující stránky: webové stránky HDR, stránky Facebook, Youtube kanál, dále je využít pro propagační a tiskové účely. Závodník nemá nárok na žádnou formu refundaci.

11.3. Závodník je povinen stáhnout Souhlas s užitím fotografii, videozáznamů a osobních údajů ze stránky: harddograce.cz/registrace/dokumenty-ke-stazeni/, ve kterém vyplní své údaje, vytiskne, podepíše, nechá podepsat se dvěma svědky a odevzdá ji při registraci v den závodu.

12. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

12.1. HDR věří v duchu fair play. Během závodů můžete požádat o pomoc jiného závodníka, který může být členem vlastního týmu, jednotlivcem nebo členem jiného družstva. Pomoc můžete vyžadovat pouze od jiného závodníka, nikoli od diváku. Jedinou výjimkou je, když někdo pomáhá chytit psa, který utekl svému majiteli a chce se dostat ven z dráhy.

12.2. Dřep dle předpisu – během provedení musíte držet psa na vodítku.

Výchozí poloha: obě nohy jsou na zemi rovnoběžně, rozkrok cca. 30-50 cm, rovné držení celého těla.

Provedení:

 1. snížení těžiště, jako bychom si chtěli sednout na židli, koleno s lýtkem uzavírá pravý nebo nižší úhel, ruka se nedotýká země.
 2. ve výchozí poloze se ruce taktéž nedotýkají země. Provedení kroků 1 a 2 představují jeden dřep.

12.3. Během akce se pořizují fotografie a videozáznamy, v nichž se může objevit kdokoliv z přítomných. Tyto záznamy mohou být zveřejněny. Závodník svou účastí dává souhlas, aby tyto záznamy mohly být využity bez odměny, časového omezení a vymáhání nároků.

12.4. V případě potřeby organizátor závodů si vyhrazuje právo na změnu určitých podmínek závodu.

12.4.1. V jednotlivých případech organizátor závodů si vyhrazuje právo se odchýlit od pravidel týkajících se způsobilosti žadatele o účast v závodě na základě fyzické prohlídky. O požadavcích a zkoušce způsobilosti pro konkrétní disciplíny rozhoduje závodní komise, a to ve všech případech.

13. PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE ZÁVODNÍKŮ HARD DOG RACE JUNIOR (HRDJ)

Všechny pravidla závodů HDR se zároveň týkají Junior závodníků. Obsah této části platí pouze pro závodníky HDR Junior.

Každá zdravotně zdatná osoba ve věku 8-14 let (tj. již dovršil své osmé narozeniny, ale nemá víc než 14 let), která splňuje níže uvedené podmínky může závodit, pokud:

 • jeho zákonný zástupce dal své písemné povolení k účasti v závodě. Nezletilý soutěžící a jeho zákonný zástupce musí osobně a společně potvrdit účast soutěžícího pořadatelům závodu. Pokud zákonný zástupce nemůže doprovázet nezetilé dítě, má možnost převést své práva na dospělou osobu (starší 18 let) poté, co vyplní a podepíše další prohlášení k Souhlasu rodičů s účastí na závodu HDR.
 • Zákonný zástupce je povinen doprovodit závodníka k startovní čáře, sledovat jeho činnost a v případě potřeby doprovázet podél trati.

13.1. Pořadatele akce učiní vše, co je v jejich silách, aby zajistili co nejbezpečnější průchodnost závodní dráhy pro Junior závodníky. Dále zajišťují možnost využití asistenta, který pomůže závodníkům na překážkách a případně i přizpůsobí průměrné výšce závodníků.

Hloubka některých vodních překážek mohou přesáhnout 70 cm. Maximální hloubka vody je 100 cm!

13.2. Pořadatel měří čas pouze Junior závodníkům a zajistí čip také pouze pro neplnoleté osoby. V závodě HDRJ může zákonný zástupce neplnoletého závodníka doprovodit a vstoupit na závodiště, ale musí splnit následující podmínky:

 • pokud v online registračním formuláři zaškrtal políčko vedle položky „Já, jako zákonný zástupce mladistvého, si přeji doprovodit své dítě po celé délce tratě“.
 • Zákonný zástupce také vyplní a podepíše Dohodu o zodpovědnosti a Souhlas s užitím osobních údajů a před závodem je odevzdá při místní registraci organizátorům.

Za předpokladu, že jsou obě předchozí body plně splněny, pořadatel může poskytnout zákonnému zástupci startovní číslo (což je podmínkou vstupu do závodiště).

Ti, kteří vstupují na trať, musí mít své závodní číslo, kterou obdrží při registraci na místě. Závodní čísla se musí nosit vpředu!

13.3. Organizátor závodů vyzývá zákonné zástupce nezletilých závodníků, aby jim při zdolání překážek neposkytovali žádnou pomoc.

Zákonní zástupci malých závodníků se zavazují, že nebudou poskytovat fyzickou pomoc ani závodníkovi ani jeho psovi během závodu (např. při zdolání překážek) a budou dodržovat pravidla fair play.

14. PRAVIDLA POUZE PRO HDR NOT JUST RUN

HDR Not Just Run je závod v terénu bez časových překážek. Závodník béží se psem, který je na postroji, vodítku nebo běžeckém pásu. Celková vzdálenost v smíšených terénech se liší v závislosti na typu závodu (HDR Not Just Run Junior: cca 2 km, HDR Not Just Run Adult: cca 6 km). Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit vzdálenosti tratě.

14.1. HDR Not Just Run není jen závod pro dospělé, ale muže se ho zúčastnit každý, kdo již dovršil 12 let, splnuje podmínky oddílu 1.2.1 a jeho zákonný zástupce k účasti na soutěži svolí písemně (ve věku 12-14 let, „HDR Junior rodičovské prohlášení o odpovědnosti „, HDR Base rodičovské prohlášení o odpovědnosti“ v případě závodníku mezi věkem od 14 do 18. Potřebné dokumenty lze stáhnout zde: https://harddograce.cz/registrace/dokumenty-ke-stazeni/. Neplnoletý a jeho zákonný zástupce se musí osobně prokázat zástupci organizátora. Pravidla pro Junior Not Just Run (ve věku 8-14 let) jsou obsažena v sekci 13 soutěžních pravidel za předpokladu, že neplnoletí závodníci HDR Not Just Run Junior nejsou povinni zdolat překážky na trati.

15. VZHLEDEM K ODCHYLKÁM V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ nebo kvůli různým faktorům v jednotlivých zemích platí následující výjimky, nebo výjimky ve srovnání s pravidly soutěže:

15.1. MAĎARSKO

Poplatek za místní registraci uvedený v bodě 2.1.4. činí HDR Not Just Run 11,500 HUF (35 EUR), 22,000 HUF (72 EUR) v případě HDR Base a 26.000 (95 EUR) v případě HDR Wild. Tyto částky se hradí v hotovosti na místě.

15.2. POLSKO

Neplatí povinnost čipů pro ověření totožnosti psa popsaná v bodě 1.3. Účast v závodech HDR v Polsku je tedy povolena bez těchto mikročipů.
Poplatek za místní registraci uvedený v bodě 2.1.4. činí v případě HDR Base Poland PLN 320 (75 EUR). Tyto částky se hradí v hotovosti na místě.
Poskytovatel online platebních služeb podle bodu 2.1.4. je PayU.
Ztrátu nebo poškození časových měřících čipů podle bodu 3.10., musí závodník uhradit organizátorovi závodů. Hodnota čipu je: 30 PLN.
Částka za odškodné hrazené organizátorem závodu, které je podrobně popsáno v bodě 10.3. nesmí překročit 2000 PLN za škodu.

15.3. ČESKÁ REPUBLIKA

Povinnost označení psa čipem pro registraci souvysející s bodem 1.3 je vyloučen pro ČR, takže pro závodníky s českým občanstvím je v případě závodů HDR ČR povoleno účast se psy bez mikročipu pro jejich identifikaci. Registrace na HDR Česká Republika dle českého zákona vyžadují kombinované očkování pro psy. Očkování proti vzteklině nestačí! Pokud tomu tak není, závodník se psem nemůže vstoupit ke startu! Mimo vzteklinu je v ČR povinné platné očkování DHPPi.

Dle platného Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích.Proto závodníci nesmí účastnit psů s ušima nebo ocasem vystřiženými v závodech Hard Dog Race Czech Republic.

Poplatek za registraci na místě uvedený v bodě 2.1.4. činí 1,900 Kč (80€) v případě HDR Base. Tyto částky se hradí v hotovosti na místě.

15.4. Německo

 • Podle oddílu 10 zákona O ochraně zvířat, který vstoupil v platnost dne 2. května 2001 v Německu-je zakázáno objevovat se na veřejných akcích se psem s kupírovaným uchem nebo ocasem a tímto propagovat týrání zvířat na veřejných událostech v Německu. Závodníci jež vlastní psy s kupírovaným uchem či ocasem nemají dovoleno účastnit se závodů Hard Dog Race Germany.
 • Poplatek za registraci na místě uvedený v bodě 2.1.4. činí 90€ v případě HDR Base. Tyto částky se hradí v hotovosti na místě.
 • Poskytovatelem online platebních služeb podle bodu 2.1.4. je Barion Zrt.
 • Ztrátu nebo poškození časových měřících čipů podle bodu 3.10., musí závodník uhradit organizátorovi závodů. Hodnota čipu je: 15€
 • Částka za odškodné hrazené organizátorem závodů, které je podrobně popsáno v bodě 10.3. nesmí překročit 500 € škodu.
16. JAZYK PRAVIDEL ZÁVODŮ

Pravidla soutěže jsou vyhotovena v maďarštině, angličtině, polštině, češtině, němčině. Dojde-li k jakýmkoli výkladovým rozdílům nebo k nesouladu mezi jazykovými verzemi, směrodatnou verzí pravidel závodů bude maďarská.

PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE DIVÁKŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ

 1. Návštěvník je povinen udržovat svého psa na vodítku během celé události.
 2. Pokud je váš pes agresivní, antisociální vůči lidem nebo jiným zvířatům, prosím, použijte náhubek! Jste zodpovědní za jeho chování!
 3. Jste zodpovědní za vlastní bezpečí a bezpečí svého psa.
 4. Každý je povinen sesbírat výkaly po svém psu a vyhodit je do označených kontejnerů. Toto platí i v oblastech vyhrazených na venčení psa!
 5. Žádné smetí! Co už nepotřebujete, vyhoďte do označených kontejnerů!
 6. Do závodní dráhy, která je oddělena od pozorovací plochy bariérou, mohou vstoupit pouze závodníci. Vychutnejte si radost, nahrávejte videa a foťte pouze mimo závodní dráhu!
 7. Během závodů jsou pořízené fotografie a videozáznamy, na kterých se můžete také objevit. Tyto záznamy mohou být publikovány! Při vstupu do areálu závodů dáváte svůj souhlas k publikaci a využití těchto záznamu bez omezení.
 8. Při účasti na akci, za všech okolností souhlasíte s dodržováním pravidel pro diváky!

HARD DOG RACE Kft.
Organizátor

20.01.2020

Pravidla závodů (pdf)

Logo Hard Dog Race je chraněno autorským zákonem, jeho použití v jakékoliv formě je povoleno pouze s písemným souhlasem Hard Dog Race.