HARD DOG RACE BASE CZ

VSTUP DO SVĚTA HDR

Děláme vše proto, abychom ti přihlášení co nejvíc usnadnili. Proto jsme sesbírali veškeré užitečné informace a dokumenty, které jsou potřebné k registraci. Víme, že toho není málo, ale raději si všechno důkladně přečti, abys byl v obraze. Můžeš si být jistý, že žádná z informací není zbytečná. Takže, než přejdeš k registraci, prosíme informuj se o registračních poplatcích, o slevách, a hlavně si přečti pravidla závodu. Obdržíš informace o závodu, o podmínkách ke startu, o slevových kupónech, čili o všem co je potřebné k registraci a co za ni můžeš očekávat.

anglicky viz níže /see English below/

JSME TU ZAS, NASTÁVÁ HDR ČAS!

Je nám ctí, že letošní seriál závodů HDR začíná právě v ČR. Opět na skvělé dráze v Opatově!

Pokud máte rádi velké výzvy, běh či pohyb v přírodě, a jste také milovníkem psů, je to událost právě pro vás. Pojďte se postavit na startovní čáru HDR Base (6 km, 16 překážek), která se bude konat 5. září na motokrosové dráze v Opatově (okres Svitavy).

  • Vzdálenost: 6 km
  • Překážky: 16
  • Nejnižší věk závodníka: 14+
  • Nejnižší věk psa: 1+

Tato akce se koná s podporou obce Opatov.

REGISTRACE NA HDR BASE JE NYNÍ SPUŠTĚNÁ!

Bude to těžký den. Zvládnete to? Přečtěte si informace a rozhodněte se, jestli pokoříte tuto výzvu se svým parťákem! Přiveďte s sebou rodinu a přátele, kteří vás mohou podpořit nebo se na místě zúčastnit dalších akcí. Pro diváky je akce zdarma.

Děláme vše pro to, abychom vám přihlášení co nejvíc usnadnili. Proto jsme sesbírali veškeré užitečné informace a dokumenty, které jsou potřebné k registraci. Víme, že toho není málo, ale raději si všechno důkladně pročtěte, abyste byli v obraze. Můžete si být jistí, že žádná z informací není zbytečná. Takže, než přejdete k registraci, prosíme informujte se o registračních poplatcích, o slevách, a hlavně si přečtěte pravidla závodu. Obdržíte informace o závodu, o podmínkách ke startu, o slevových kupónech, čili o všem, co je potřebné k registraci a co za ni můžete očekávat.

Všechny důležité informace o závodě naleznete zde:

https://harddograce.cz/zavody/zavody-hdr-base/

MÁME NĚKTERÉ ZMĚNY!

HDR se neustále zlepšuje a jako součást tohoto procesu jsme dospěli k rozhodnutí, že se od nynějška (tedy i v tomto závodě BASE) můžete zúčastnit závodu JEDINĚ S POSTROJEM! Můžete běžet s postrojem a běžícím pásem, nebo s postrojem a vodítkem. Přibyly i další body, a to především týkající se psů! DOPORUČUJEME PŘEČÍST SI PRAVIDLA.

PRAVIDLA A PODMÍNKY:

Pravidla-zavodu

Dokumenty-ke-stazeni

POPLATKY:

Registracni poplatky a slevy

V HDR se soutěží nejen s časem. Budete muset překonat těžké překážky, tvrdohlavost vašeho psa a dokonce možná i sebe :). Budete unavení a bolaví, budete mít bahno až v uších. Ale na konci, když překročíte cílovou čáru, pocítíte štěstí a hrdost – hrdost na sebe a svého psa: jste totiž silné duo. ŠEST NOHOU, DVĚ SRDCE A JEDNA HRDOST!

Nezapomeňte na bitvu Alfa. Myslíte si, že jste Alfa? Dokažte to! Platí pouze pro časy 9:00 a 9:15, pokud se opravdu chcete snažit o nejlepší možný čas. Můžete se přihlásit v týmu, nebo jako jednotlivec. Pospěšte si, protože se může zúčastnit jen 104 silných Alf!

Pokud chcete být na místě s námi, děkujeme vám za hvězdičku „zúčastním se“. Pokud chcete být víc než jen divákem, znamená to, že se chcete zúčastnit soutěže. Proto použijte následující odkaz: https://harddograce.cz/registrace/

(Můžete se zúčastnit pouze s platnou přihláškou).

Více informací o Hard Dog Race najdete na www.harddograce.cz

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, pište na infocz@harddograce.cz

Víme, co to znamená, když se hýbe šest nohou naráz, když dvě srdce bijí najednou a když se těšíme z jedné hrdosti! Děláme vše pro to, aby co nejvíce z účastníků mohlo tento pocit zažít. Pojďte do toho s námi!

⚠️ DŮLEŽITÉ! ⚠️

Věřte, že jsme vše důkladně zvážili, zjistili potřebné informace na MZ a dle jejich vyjádření a kladně se vyvíjející situace s rozvolňovacími opatřeními jsme se rozhodli otevřít registrace. Všichni doufáme, že se situace nezmění a my se společně uvidíme v září na startovní čáře. Mějte na paměti, že se musíme řídit platnými nařízením vlády jak nyní, tak i v době konání závodu, a je možné že se situace změní.

HARD DOG RACE BASE CZECH REPUBLIC

5th SEPTEMBER 2020 – OPATOV

Do you know the HDR lifestyle? Or are you still preparing for it?

We know what it means when six legs move, two hearts beat in unison and share a single victory. We want as many of you as possible to experience this feeling.

If you enjoy a good challenge and running, and you’re also a dog person, then this is a great event for you: be at the starting line of HDR Base race (6 km, 16 obstacles) held at the Motocross Track in Opatov (Svitavy district) on September 5th!

It will be a tough day. Will you be tougher? Apply and find out!

THE REGISTRATION IS NOW OPEN!

Click on the link below, make sure to read all the documents and policies, than go for it – REGISTER!

REGISTER HERE: https://harddograce.eu/application/

RULES & CONDITIONS: https://harddograce.eu/application/rules-of-competition/

DO NOT FORGET THAT WE HAVE MADE SOME CHANGES! As HDR improves, as a part of this process we have come to a decision that you can ONLY participate in the HDR races WITH A HARNESS! You can run with a harness and a running belt, or with a harness and a leash.

REGISTRATION FEES: https://harddograce.eu/application/application-fees-discounts/

RACE DETAILS

  • Distance: 6 km
  • Obstacles: 16
  • Racer age: 14+
  • Dog age: 1+

This event will take place with the support of the village of Opatov.

In HDR, you will not only compete against time; you’ll have to overcome tough obstacles, your dog’s stubbornness and even yourself. You’ll be tired and aching, you’ll be covered in mud to your ears. But at the end, when you cross the finish line, you’ll feel happy and proud – proud of yourself and your dog: the hard-core duo. SIX LEGS, TWO HEARTS, ONE VICTORY!

Don’t forget about the Battle of the Alphas. Do you think you’re an Alpha? Prove it! Only apply for the 9:00 and 9:15 slots if you’re indeed trying for the best possible time you can achieve. You may apply in a team or as a solo participant. Hurry up though, because only 104 hard-boiled Alphas can participate.

Bring your friends and family, who can cheer you along the track or participate in our FREE events.

Thank you for expressing your interest by clicking the „I’ll be there“ button! 🙂 If spectating is not enough and you also wish to participate, use the following link to apply for the race: https://harddograce.eu/application (Keep in mind that you may only take part in the race with a valid application.)

For further information on Hard Dog Race, go to https://harddograce.eu If you have any questions or you’d like to share your thoughts, send us an email to infocz@harddograce.cz.

⚠️ IMPORTANT! ⚠️

Believe that we have carefully considered everything, got all the necessary information from the Ministry of Health and according to their statements and the positively developing situation with loosening restrictions, we have decided to open registrations. We all hope that the situation will not change and we will see each other together at the starting line in September. Keep in mind that we must follow the applicable government regulations both now and at the time of the race, and it is possible that the situation will change.

Registrace/Application
Logo Hard Dog Race je chraněno autorským zákonem, jeho použití v jakékoliv formě je povoleno pouze s písemným souhlasem Hard Dog Race.