Prohlášení o podmínkách ochrany osobních údajů webových stránek HDR

Níže uvedené Prohlášení obsahuje podmínky ochrany osobních údajů na webových stránkách harddograce.hu, harddograce.com, harddograce.pl, harddograce.cz, harddograce.at, harddograce.si, harddograce.it  (dále označované jako „Webové stránky“) spravované Hard Dog Race Korlátolt Felelősségű Társaság (78. Lajos utca, Budapest, H-1036; Obchodní registrační číslo: 01-09-291006).

  1. Zásady zacházení Hard Dog Race Kft. s osobními údaji jsou v plném souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména Zákonem CXII z roku 2011 o právu o na sebeurčení a svobodu informací a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)  2016/679 ze dne  27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).
  1. Po dobu Vaší návštěvy Webových stránek jsou: Vaše síťová totožnost – IP adresa Vašeho počítače, čas strávený na Webových stránkách a Vaše aktivity na nich, zaznamenávány. Tyto údaje jsou pak následovně uchovávány na našich serverech v elektronické podobě a nebudou sdíleny s žádnou třetí stranou, pokud tak nevyžaduje zákon.
  1. Při přihlašování se na Webové stránky musí nový uživatel poskytnout přezdívku a platnou emailovou adresu. Jako takové, přezdívka a emailová adresa, nejsou brány jako osobní informace. Žádné z nich nemohou být spojeny s fyzickou osobou, která je specifikována v Informačním zákoně. Emailová adresa se nezobrazuje ostatním uživatelům a nebude sdílena s žádnou třetí stranou, pokud tak nevyžaduje zákon.
  1. Při zaškrtnutí možnosti zasílání Newsletteru, nám poskytujete pouze emailovou adresu, na kterou si přejete newsletter zasílat. Přijetím podmínek o ochraně osobních údajů, dáváte souhlas Hard Dog Race Kft. K zasílání newsletteru a dalších reklam (jako je specifikováno v zákonu XLVIII z roku 2018 o základních podmínkách a omezeních hospodářské reklamní činnosti).
  1. Data zaznamenávána serverem jsou dostupné 30 dní.
  1. Veškeré metody uvedené v těchto Podmínkách o ochraně osobních údajů zahrnují postup pro zacházení s Vašimi osobními informacemi. Neposkytujeme žádné další prohlášení týkající se neosobních údajů.
COOKIE

CO JSOU COOKIES?

Cookies jsou malé textové dokumenty, které jsou posílány z webových stránek do Vašeho počítače a jsou uchovávány na Vašem pevném disku. Tyto dokumenty pak používá Váš webový prohlížeč a posílá je zpět na webové stránky, které právě prohlížíte. Existují cookies, které se automaticky vymaženou, jakmile zavřete prohlíženou webovou stránku, a takové, které se opět odešlou, jakmile otevřete stejnou webovou stránku, která tyto cookies do Vašeho počítače uložila. Cookies obsahují jméno webové stránky stejně jako jméno, velikost a dobu trvání samotné cookie. Povolení ohledně cookie si můžete nastavit v možnosti „Nastavení“ Vašeho webového prohlížeče.

COOKIES NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH HARD DOG RACE KFT.

Naše webové stránky vyžadují použití určitých cookies především v případě, kdy se do nich přihlašujete. Zablokováním těchto cookies se může stát, že proces přihlašování a další funkce, které pracují na základě cookies, nebudou správně fungovat. Pokud našim webovým stránkám dovolíte odeslat cookies do Vašeho počítače, budeme to považovat jako souhlas s odesláním cookies do Vašeho počítače. Pokud si nepřejete dát nám souhlas, pak si prosím ve Vašem webovém prohlížeči nastavte tuto možnost.

Pro účely zobrazování reklamy na Webových stránkách a pro účely sbírání statistických údajů, třetí strana (např. Google) může do Vašeho počítače cookies zaslat. Cílem cookies třetí strany je zobrazování odpovídající reklamy Vašim požadavkům nebo vytváření statistických údajů o návštěvnících našich Webových stránek a jejich zvyky.

Pro více informací ohledně používání cookies společností Google na jejich partnerských webových stránkách, klikněte zde: (google.com/policies/technologies/cookies/)

Aktualizované Pravidla ochrany osobních údajů Hard Dog Race Kft. Najdete na webových stránkách Hard Dog Race Kft: harddograce.cz/registrace/zasady-o-ochrane-dat/

Hard Dog Race Kft.