Všeobecné smluvní podmínky

PRO POUŽÍTÍ REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE ZÁVODŮ HARD DOG RACE

Prohlížením a využíváním stránek harddograce.hu, harddograce.eu, harddograce.com harddograce.pl, harddograce.cz a také registračního modulu berete na vědomí, že jste si přečetli a přijali smluvní podmínky a zásady o ochraně dat pro použití služeb. Použijte prosím naše služby pouze v tom případě, pokud souhlasíte se všemi body a považujete je za závazné. Tato smlouva nebude zaevidována, bude uzavřena pouze v elektronické podobě (nepovažuje se za písemně uzavřenou smlouvu). Registrační systém bude k dispozici až po odsouhlasení VSP.

ÚDAJE O POSKYTOVATELI SLUŽEB: (Madarsko, Polsko, Česká republika)

Jméno firmy: Hard Dog Race Kft.(společnost s ručením omezeným založená a působící podle zákonů Maďarské republiky)

Sídlo firmy: Lajos utca 78., Budapest, H-1036

Kontaktní údaje poskytovatele služeb, elektronická poštovní adresa používaná pro kontakt s uchazeči: info@harddograce.hu

IČ: 01-09-291006
DIČ: 25820922-2-41
DIČ (EU): HU25820922
Název rejstříkového soudu: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Registrační číslo pro správu dat: NAIH-112808/2017.
Jazyk smlouvy: maďarský

SPOLUORGANIZÁTOR ZÁVODŮ: (POLSKO)
Jméno: Kreacje Kornelia Radzikowska
Sídlo: ul. Poligonowa 2/18, 04-051 Warszawa, Poland
E-mail: infopl@harddograce.pl

VYSVĚTLENÍ POJMŮ POUŽÍVANÝCH VE SMLOUVĚ:
Poskytovatel službyOrganizátor a vykonavatel závodů pro psy Hard Dog Race.

Spoluorganizátor: fyzická nebo právnická osoba, která má smluvní vztah s poskytovatelem služeb, který organizuje soutěž v daném státě jménem poskytovatele služeb a uplatňuje svá práva uvedená v samostatné smlouvě.

Uživatel: Osoba, která používá webový registrační sytém, ale dosud nezaplatila vstupní poplatek ani dárkovou kartu. (Např. již vyplnila své údaje nebo údaje příjemce dárkové karty. Přijemce dárkové karty se při splnění podmínek uvedených na kartě může účastnit závodu bezplatně.)

Zákazník: Osoba, která v online systému zaplatí poplatek za registraci nebo zakoupí dárkovou kartu. Zákazník nemusí být totožný s uživatelem (např. v případě nákupu dárkové karty, nebo žádosti o registraci týmu).

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1. Interpretace VOP a také otázky nespadající do jeho oblasti působnosti podléhá maďarským zákonům, zejména pokud jde o zákon V/2013 občanského zákoníku, jakož i zákon CVIII/2001, pokud jde o elektronické komerční služby a o některé otázky služeb v souvislosti s informační společností.

1.2. Povinné podmínky příslušných zákonů platí pro všechny strany bez konkrétních ustanovení.

1.3. Tyto VOP jsou platné až do jejich zrušení nebo do doby provedení modifikace. Všechny prvky tohoto webu jsou chráněny autorským zákonem a považuje se za duševní vlastnictví.

1.4. Na zprávy odeslané prostřednictvím stránek harddograce.hu/kapcsolat(HU), harddograce.pl/kontakt/(PL), harddograce.cz/kontakt/(CZ), harddograce.eu/contact/(EU) odpovíme nejpozději do 72 hodin.

PRAVIDLA SPRÁVY DAT
1.5. Při registraci na webových stránkách je nutné uvést osobní údaje, které musí být podle zákona CXII/2011 vázány pro ochranu soukromí a dále musí být poskytnuté informace o ochraně soukromí. Tyto informace jsou k dosažení na webových stránkách na harddograce.hu/adatvedelmi-szabalyzat/(HU), harddograce.eu/privacy-policy/(ENG) harddograce.pl/regulamin-ochrony-danych-osobowych/(PL) harddograce.cz/ochrana-osobnich-udaju/(CZ) harddograce.eu/privacy-policy/ (ENG). Poskytovatel služeb zpracovává osobní údaje a korespondenční údaje Uživatele za účelem přípravy smlouvy o poskytování služeb, stanovení obsahu této smlouvy, zapracování změn ve smlouvě, vystavení příslušných faktur a uplatnění nároků vyplývajících ze smlouvy.

Jinou formou správy dat je zasílání newsletterů, které se provádí na základě poskytnutí jména a e-mailové adresy uživatele na webových stránkách poskytovatele služeb. Poskytnutím údajů a odshouhlasením odběru novinek (newsletterů) – což je dobrovolné rozhodnutí uživatele – je poskytovatel služeb oprávněn tyto údaje využívat k zasílání informačních e-mailů (direct marketing).

ROZSAH OBCHODNÍCH SLUŽEB A POSTUP REGISTRACE
1.6. Na webových stránkách nabízíme k prodeji pouze registrační poplatky, jejichž platba může být provedena po online registraci bankovním převodem nebo pomocí online platebního systému (HDR HUN, HDR CZ – Barion, HDR PL – Stripe). Po úspěšné registraci (registrační modul) si můžete vybrat z dostupných závodů, zaznamenat údaje závodních dvojic (pes a člověk, zaevidování závodníka který startuje s týmem bez psa), vybrat závod a zde také můžete uplatnit slevy. Pro úspěšnou registraci je nutné kompletní vyplnění přihlášky závodníka. Podrobné informace o registračních poplatcích, slevách a dárkových kuponech naleznete na webových stránkách v části závody. Po úspěšné registraci Vám zašleme potvrzující e-mail.

Registrační poplatek zahrnuje následující služby:

  • parkování zadarmo (ne pro všechny závody),
  • finální medaile a triko (ne pro všechny závody),
  • finální balíček (s odlišným obsahem dle závodu),
  • měření času čipem (ne pro všechny závody)
  • hromadné úrazové pojištění, které není platné pro psa,
  • volný přístup do šaty.

Registrační poplatek nezahrnuje fotografie soutěžících! Několik profesionálních fotografů HDR Press pracuje na trati po celou událost, ale Poskytovatel služeb nemůže zaručit, že se všichni objeví na nejméně jedné fotografii.

Registrační poplatek je včetně DPH (Maďarsko: 27%, Polsko: 8%, Česká republika: 21%)

Pokud zvolíte platbu bankovním převodem obdržíte e-mail, který bude obsahovat číslo účtu, kam je potřeba poslat částku, výší poplatku za registraci, a registrační kód který je potřeba zadat do políčka zpráva pro příjemce. Poplatek je potřeba uhradit do 48 hodin od obdržení tohoto emailu. Po připsání poplatku na účet systém automaticky pošle potvrzující e-mail o úspěšné transakci a dokončení registrace. Tento potvrzující e-mail se používá jako vstupenka a musí být předložen při osobní registraci v den závodu!

Při výběru platby bankovní kartou bude zájemce přesměrován na stránku online plateb (HDR HUN, HDR CZ – Barion, HDR PL – Stripe), kde se provede platební transakce a zaplatí paltba poskytovateli služeb. Online platbu zaručuje Barion Payment a.s. (Madarsko, Česká republika), licenční číslo: H-EN-I-1064/2013. Podrobnosti o kreditní kartě nejsou k dispozici pro Barion Payment sro.. Online platbu zaručuje Stripe Payments Europe, Limited (Polsko) (The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin, Irsko. Registrační číslo: IE513174). Po dokončení transakce bude nákupce přesměrován zpět na webovou stránku. Po úspěšném dokončení registrace uživatel obdrží automatickou odpověd, která bude zaslána na sdělenou e-mailovou adresu.

Během registrace bude tento potvrzovací e-mail považován za elektronickou vstupenku, takže musí být v den závodu při registraci předložen!

Není možné zaplatit registrační poplatek v hotovosti, výjimkou je den závodu a to zakoupení registrace na místě.

1.7. Oprava údajů uvedených při registraci je možná až do uzavření online registračního systému před závodem. Po tomto datu může změny údajů provádět pouze Poskytovatel služby po obdržení e-mailu na následující adresu: info@harddograce.hu v Maďarsku, infocz@harddograce.cz v České republice, infopl@harddograce.pl v Polsku. Nejpozději do uzávěrky online registrace je možné bezplatně změnit čas startu v menu „Aktivní přihlášky“ – stejně může bezplatně vykonat jakékoli další změny, např. změna údajů závodníka nebo psa – v závislosti na počtu volných míst. Po uzavření online registrace lze změny provádět pouze po zaplacení poplatku za zpracování změn, v závislosti na dostupnosti volných míst a dalších podmínek a tto do 72 hodin před závodem (např. pokud závod začíná v sobotu v 9:00, změny jsou možné do středy do 9:00 v závodním týdnu). Manipulační poplatek: v Maďarsku: 4000 HUF, v Polsku: 50 PLN, v České republice: 270 Kč.

1.8. Podrobné informace o konkrétním produktu, možnosti slevy a přesné ceny uvádí poskytovatel služeb na stránce daného závodu.

1.9. Poskytovatel je povinen Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 72 hodin, elektronicky potvrdit obdržení objednávky. Neobdrží-li Zákazník potvrzení objednávky ve shora uvedené lhůtě, má se za to, že mezi oběma smluvními stranami nevznikl žádný právní vztah. Smluvních vztah mezi Poskytovatelem služeb a Zákazníkem vzniká až zaplacením registračního poplatku. Nezaplatí-li Zákazník registrační poplatek, má se za to, že mezi oběma smluvními stranami nevznikl žádný právní vztah. Strany se mohou odchýlit od výše uvedených pravidel, pokud uzavřou zvláštní písemnou dohodu.

ZPRACOVÁNÍ A DOKONČENÍ OBJEDNÁVEK
1.10. Objednávky jsou zpracovávány prostřednictvím automatizované poštovní služby, která automaticky odpovídá na zprávy.

1.11. Celková lhůta pro provedení je do tří pracovních dnů ode dne doručení potvrzení.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. 12. Platba poplatků může být kdykoliv před platbou přerušena bez jakýchkoliv následků. V souladu s 29.§ odst. 1. písm. L) nařízení vlády č. 45/2014 nesmí zákazník uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy nebo zrušení smlouvy, pokud je poplatek za registraci na závod platný na určitou dobu (určitý den). V takovém případě nemůže Poskytovatel služby vrátit Částku zaplacenou za registrační poplatek (s výjimkou případu, kdy byl závod zrušen vinou Pořadatele).

ZÁRUKA, GARANCE
1.13. Poskytovatel služeb se zavazuje uskutečnit závod za výše uvedených podmínek. V případě zrušení akce z důvodu okolností vyšší moci nebo vis maior, které Poskytovatel služeb nemohl předvídat, bude Poskytovatel služeb neprodleně informovat Zákazníka o možnosti využití registrace na následujícím závodu. Událostmi vis maior se považují výjimečné a nepředvídatelné případy, které poskytovatel služeb nemůže předvídat nebo prověřit, za jejichž vznik nenese odpovědnost a pro které nemůže být poskytovatel služeb obviněn, protože jsou mimo rozsah jeho podnikatelského rizika (takové případy jsou zejména ale ne výhradně přírodní katastrofy, zemětřesení , záplavy, válečné situace atd.).

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ
1.14. Stížnost může podat zákazník písemně a to zasláním e-mailu na adresu info@harddograce.hu nebo vyplněním formuláře, který naleznete na stránkách: harddograce.hu/kapcsolat(HU), harddograce.pl/kontakt/(PL), harddograce.cz/kontakt/(CZ) . Své stížnosti na místě závodu můžete podat na Ředitelství závodu. Poskytovatel služeb je povinen prověřit pravdivost reklamace v co nejkratší době a poskytnout odpověď do 30 dnů. Pokud je stížnost zamítnuta, musí poskytovatel služeb uvést důvod odmítnutí a je povinen uchovávat kopii odpovědi zaslané zákazníkovi po dobu 3 let.

RŮZNÁ USTANOVENÍ
1.15. Poskytovatel služeb a Zákazník se zavazují vždy se pokusit vyřešit věc smírně. V případě právních sporů mezi uživatelem a poskytovatelem služeb o problémech v rozsahu tohoto dokumentu, které nelze vyřešit do 30 (třiceti) kalendářních dnů, má příslušný soud pravomoc k řešení, což je stanoveno zákonem č. III/1952 dle Občanského soudního řádu.

1.16 Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služeb je oprávněn pro změnu místa a času. Uživatel bude oboznámen případnými změnami času a / nebo místa zveřejněním změn na internetových stránkách a na Facebooku Poskytovatele. Platne zaregistrovaní Uživatelé budou informováni o změnách taky prostředníctvím e-mailu, který jim Poskytovatel pošle na e-mailovou adresu, kterou Uživatel zadal při registraci.

1.17. VSP byly připraveny v maďarském, anglickém, polském a českém jazyce. V případě jakýchkoli potíží s tlumočením nebo jazykových problémů je rozhodující maďarská verze.

HARD DOG RACE

Česká Republika
26.01.2024.