PRO POUŽÍTÍ REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE ZÁVODŮ HARD DOG RACE

Prohlížením a využíváním stránek dále harddograce.hu, harddograce.eu, harddograce.pl, harddograce.cz, harddograce.de, a entry.harddog.run berete na vědomí, že jste si přečetli a přijali smluvní podmínky a zásady o ochraně dat pro použití služeb příslušných vlastníků. Použijte prosím naše služby pouze tehdy, pokud souhlasíte se všemi body a považujete je za závazné. Tato smlouva nebude zaevidována, bude uzavřena pouze v elektronické podobě (nikoliv v písemné verzi). Registrační systém bude k dispozici až po odsouhlasení VOP. VOP lze najít na odkazu: harddograce.cz/registrace/vseobecne-smluvni-podminky

ÚDAJE O POSKYTOVATELI SLUŽEB:

Jméno firmy: Hard Dog Race Kft.(společnost s ručením omezeným založená a působící podle zákonů Maďarské republiky)

Sídlo firmy: Lajos utca 78., Budapest, H-1036

Kontaktní údaje o poskytovateli služeb, elektronická poštovní adresa používaná pro kontakt s uchazeči: info@harddograce.hu

IČ: 01-09-291006
DIČ: 25820922-2-41
DIČ (EU): HU25820922
Název rejstříkového soudu: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonní číslo: +36 20 529 2110
Registrační číslo pro správu dat: NAIH-112808/2017.
Jazyk smlouvy: maďarský

Tato smlouva byla vyhotovena v maďarském, anglickém, polském, českém, slovinském, německém a italském jazyce. Dojde-li k jakýmkoliv výkladovým rozdílům nebo k nesouladu mezi jazykovými verzemi, směrodatnou verzí této smlouvy bude maďarská.

ORGANIZÁTOR ZÁVODŮ: (ČESKÁ REPUBLIKA)
Hard Dog Race Kft.
Sídlo firmy: Lajos utca 78., Budapest, H-1036
E-mail: info@harddograce.hu
DIČ (EU): HU25820922

ORGANIZÁTOR ZÁVODŮ (Německo):
Brigitta Cseh
Sídlo: 21435 Stelle, Fliegenberg 102.
E-mail: brigitta.cseh@harddograce.de
daňové číslo: 5010800345

SPOLUORGANIZÁTOR ZÁVODŮ: (POLSKO)
Jméno:Kornelia Radzikowska
Sídlo: ul. Poligonowa 2/18, 04-051 Warszawa, Poland
E-mail: infopl@harddograce.pl
Telefonní číslo: +48 510 501 791

VYSVĚTLENÍ POJMŮ POUŽÍVANÝCH VE SMLOUVĚ:
Poskytovatel služby: Organizátor a vykonavatel překážkových závodů pro psy Hard Dog Race, Not Just Run a Just Trail Run.

Spoluorganizátor: fyzická nebo právnická osoba, která má smluvní vztah s poskytovatelem služeb, který organizuje soutěž v daném státě jménem poskytovatele služeb a uplatňuje svá práva uvedená v samostatné smlouvě.

Uživatel: Osoba, která používá webový registrační sytém, ale dosud nezaplatila vstupní poplatek ani dárkovou kartu. (Např. již vyplnila své údaje nebo údaje příjemce dárkové karty. Přijemce dárkové karty se při splnění podmínek uvedených na kartě může účastnit závodu bezplatně.)

Zákazník: Osoba, která v online systému zaplatí poplatek za registraci nebo zakoupí dárkovou kartu. Zákazník nemusí být totožný s uživatelem (např. v případě nákupu dárkové karty, nebo žádosti o registraci týmu).

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1. Interpretace VOP a také otázky nespadající do jeho oblasti působnosti podléhá maďarským zákonům, zejména pokud jde o zákon V/2013 občanského zákoníku, jakož i zákon CVIII/2001, pokud jde o elektronické komerční služby a o některé otázky služeb v souvislosti s informační společností.

1.2. Povinné podmínky příslušných zákonů platí pro všechny strany bez konkrétních ustanovení.

1.3. Tyto VOP jsou platné až do jejich zrušení nebo do doby provedení modifikace. Všechny prvky tohoto webu jsou chráněny autorským zákonem a považuje se za duševní vlastnictví.

1.4. Na zprávy odeslané prostřednictvím stránky harddograce.cz/kontakt/ odpovíme nejpozději do 48 hodin.

PRAVIDLA SPRÁVY DAT
1.5. Při registraci na webových stránkách je nutné uvést osobní údaje, které musí být podle zákona CXII/2011 vázány pro ochranu soukromí a dále musí být poskytnuté informace o ochraně soukromí. Tyto informace jsou k dosažení na webové stránce www.harddograce.com/rules-of-privacy-protection. Poskytovatel je povinen oprávněn se souhlasem Uživatele zpracovávat pouze informace nezbytné k identifikaci osoby Uživatele, jeho jméno, příjmení, adresu a datum narození a to pouze pro účel: vytvoření smlouvy o poskytování služeb. Jinou formou správy dat je zasílání newsletterů, které se provádí na základě poskytnutí jména a e-mailové adresy uživatele na webových stránkách poskytovatele služeb. Poskytnutím údajů a odshouhlasením odběru novinek (newsletterů) – což je dobrovolné rozhodnutí uživatele – je poskytovatel služeb oprávněn tyto údaje využívat k zasílání informačních e-mailů (direct marketing).

ROZSAH OBCHODNÍCH SLUŽEB A POSTUP REGISTRACE
1.6. Na webových stránkách nabízíme k prodeji pouze registrační poplatky a dárkové karty. Jejichž platba může být provedena po online registraci bankovním převodem nebo pomocí online platebního systému (HDR HUN, HDR DE – Barion, HDR PL – Stripe, HDR CZ – Barion). Po úspěšné registraci (https://cz.entry.harddog.run/login) si můžete vybrat z dostupných závodů, zaznamenat údaje turnajových dvojic, vybrat závod a zde také můžete uplatnit slevy. Pro úspěšnou registraci je nutné kompletní vyplnění přihlášky soutěžícího. Podrobné informace o registračních poplatcích, slevách a dárkových kartách naleznete na stránkách https://harddograce.cz/registrace/registracni-poplatky-a-slevy/ a https://harddograce.cz/registrace/darkove-poukazy/. Po úspěšné registraci Vám zašleme potvrzovací e-mail.

Registrační poplatek zahrnuje následující služby: parkování zadarmo (neplatí pro všechny závody), finální medaile a triko (neplatí pro všechny závody), finální balíček (s jiným obsahem dle soutěže), měření času čipem hromadné úrazové pojištění, které není platné pro psa, volný přístup do šaty. Registrační poplatek nezahrnuje fotografie soutěžících! Několik profesionálních fotografů HDR Press pracuje na trati po celou událost, ale Poskytovatel služeb nemůže zaručit, že se všichni objeví na nejméně jedné fotografii.

Registrační poplatek včetně 21 % DPH (ČR)

Pokud si zvolíte platbu pomocí bankovního převodu, obdržíte e-mail, který bude obsahovat číslo účtu, výši poplatku za registraci a registrační kód. Poplatek je třeba uhradit a současně vyplnit registrační kód do 48 hodin od obdržení tohoto emailu. Po připsání poplatku na uvedený účet systém automaticky pošle potvrzovací e-mail o úspěšné transakci a dokončení registračního záznamu. Tento potvrzovací e-mail se používá jako vstupenka a musí být předložen při osobní registraci v den soutěže!

Pokud zvolíte nákup dárkové karty, postupujete stejně, následně však obdržíte e-mail obsahující údaje nezbytné k provedení platby, tedy výši poplatku a číslo účtu, kam má být částka převedena. Po připsání poplatku na uvedený účet registrační systém automaticky odešle e-mail s potvrzením obsahujícím registrační kód, a také podmínky použití dárkové karty, dle které může uživatel provést registraci zdarma.

Při volbě platby bankovní kartou, jak při registraci, tak při nákupu dárkové karty, je zájemce přesměrován na stránku online plateb (HDR HUN, HDR DE – Barion, HDR PL – PayU, HDR CZ – Barion), kde se poskytovateli služeb provede platba a platební transakce. Bezpečnou online platbu zaručuje Barion Payment sro. (Madarsko, Německo), licenční číslo: H-EN-I-1064/2013. Podrobnosti o kreditní kartě nejsou k dispozici v Barion Payment sro. Po dokončení transakce bude přesměrován zpět na webovou stránku. Po úspěšném dokončení registrace uživatel obdrží automatickou odpověd, která bude zaslána na sdělenou e-mailovou adresu.

Během registrace bude tento potvrzovací e-mail považován za elektronickou vstupenku, takže musí být v den závodu při registraci předložen! Dárková karta obsahuje kód a podmínky pro uplatnění karty, kterou může příjemce bezplatně využít. Příjemce dárkové karty obdrží potvrzovací e-mail, který se používá, jako elektronická vstupenka a musí být předložena při registraci v den soutěže.

Zaplatit vstupní poplatek nebo koupit dárkový poukaz v hotovosti je možné, pouze na místě v den soutěže.

1.7. Chyby při vkládání dat mohou být opraveny až do uzavření online registračního systému před soutěží. Poskytovatel služeb může opravy dat provést pouze tehdy,

je problém nahlášen nejpozději do ukončení online registrace před zahájením závodu, a to odesláním e-mailu na adresu infocz@harddograce.cz. Upravení času startu závodu po úspěšné registraci již není možné. V takovém případě musí uživatel také kontaktovat poskytovatele služeb na adrese infocz@harddograce.cz.

Pokud je možné změnit čas startu závodu, pak jej poskytovatel změní podle popisu a v e-mailu pošle potvrzení. Nejpozději do ukončení Online registrace je možnost na úpravu závodního času a veškerou jinou změnu, například: změna dat závodníka nebo jeho psa, která je zdarma v závislosti na dostupných místech. Pokud je již online registrace uzavřena, změny jsou možné a to úhradou poplatku za spravování ve výší 100kč se závazností na volná místa a další jíné podmínky. To vše do 72 hodin před zahájením závodu. Pokud jsou závody v sobotu od 9:00, veškeré změny jsou možné provést do 9:00 ve středu.

1.8. Na adrese harddograce.cz/registrace/startnine-popusti a harddograce.cz/registrace/darkovy-poukaz Poskytovatel služeb uvádí název produktu, dostupné slevy a ceny.

1.9. Poskytovatel je povinen Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 72 hodin, elektronicky potvrdit obdržení objednávky. Neobdrží-li Zákazník potvrzení objednávky ve shora uvedené lhůtě, má se za to, že mezi oběma smluvními stranami nevznikl žádný právní vztah. Smluvních vztah mezi Poskytovatelem služeb a Zákazníkem vzniká až zaplacením registračního poplatku. Nezaplatí-li Zákazník registrační poplatek, má se za to, že mezi oběma smluvními stranami nevznikl žádný právní vztah. Strany se mohou odchýlit od výše uvedených pravidel, pokud uzavřou zvláštní písemnou dohodu.

ZPRACOVÁNÍ A DOKONČENÍ OBJEDNÁVEK
1.10. Objednávky jsou zpracovávány prostřednictvím automatizované poštovní služby, která automaticky odpovídá na zprávy.

1.11. Celková lhůta pro provedení je do tří pracovních dnů ode dne doručení potvrzení.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1.12. Platba poplatků může být kdykoliv před platbou přerušena bez jakýchkoliv následků. V souladu s 29.§ odst. 1. písm. L) nařízení vlády č. 45/2014 nesmí zákazník uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy nebo zrušení smlouvy, pokud je poplatek za registraci na závod platný pro určitou dobu (určitý den). V takových případech poskytovatel služeb nemůže vrátit poplatek za přihlášku, pouze pokud je samotný závod zrušen.

ZÁRUKA, GARANCE
1.13. Poskytovatel služeb je poviněn zrealizovat událost podle předem stanovených podmínek. Pokud je závod zrušen kvůli nepředvídaným důvodům, musí poskytovatel služeb v co nejkratším čase informovat zákazníka o této skutečnosti, také informovat o možnosti převedení své přihlášky na další závody. Událostmi vis maior se považují výjimečné a nepředvídatelné případy, které nemůže poskytovatel služeb vypočítat nebo prověřit a pro které nemůže být poskytovatel služeb obviněn, protože jsou mimo rozsah jeho podnikatelských rizik (takové případy jsou: přírodní katastrofy, zemětřesení , záplavy, válečné situace atd.).

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ
1.14. Stížnost může podat zákazník písemně a to zasláním e-mailu na adresu info@harddograce.hu nebo vyplněním formuláře, kterou se dá najít na stránce www.harddograce.hu/content. Své stížnosti může podat na ředitelství. Poskytovatel služeb je povinen prověřit pravdivost reklamace v co nejkratší době a poskytnout odpověď do 30 dnů. Pokud je stížnost zamítnuta, musí poskytovatel služeb uvést důvod odmítnutí a je povinen uchovávat kopii odpovědi zaslané zákazníkovi po dobu 3 let.

RŮZNÁ USTANOVENÍ
1.15. Poskytovatel služeb a Zákazník se zavazují vždy se pokusit vyřešit věc smírně. V případě právních sporů mezi uživatelem a poskytovatelem služeb o problémech v rozsahu tohoto dokumentu, které nelze vyřešit do 30 (třiceti) kalendářních dnů, má příslušný soud pravomoc k řešení, což je stanoveno zákonem č. III/1952 dle Občanského soudního řádu. 1.16 Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služeb je oprávněn pro změnu místa a času. Uživatel bude oboznámen případnými změnami času a / nebo místa zveřejněním změn na internetových stránkách a na Facebooku Poskytovatele. Platne zaregistrovaní Uživatelé budou informováni o změnách taky prostředníctvím e-mailu, který jim Poskytovatel pošle na e-mailovou adresu, kterou Uživatel zadal při registraci.

HARD DOG RACE

Česká Republika
Únor 2022.