1. OBECNÉ USTANOVENÍ 

1.1. OBECNÝ POPIS SOUTĚŽE 

HDR je závod, na kterém pes a jeho majitel společně  musí zdolat čas a také nelehké překážky, kde pes  musí být veden na vodítku, běžeckém pásu, nebo v  postroji. Délka tratě na smíšeném terénu se mění dle  typu závodu (HDR Junior: cca. 2 km, HDR Base: cca. 6  km, HDR Wild: cca. 12 km.) Organizátor závodů si  vyhrazuje právo na změnu délky tratě a náročnosti  překážek. Překážky jsou z části přírodní a z části  uměle vytvořené. Kterákoliv z překážek může být  mokrá, bahnitá, špinavá nebo kontaminovaná.  Závodník si uvědomuje, že během závodů může být  jeho tělo, oblečení a také tělo a ochlupení psa  mokré, bahnité nebo špinavé. 

Organizátor závodů:
Hard Dog Race Kft. (Maďarsko, Polsko,Česká Republika) 
Sídlo: Lajos utca 78. , Budapest 1036
E-mail: info@harddograce.hu 
Identifikační číslo firmy: 01-09-291006 

Organizátor závodu (Polsko): 
Kornelia Radzikowska
Adresa: ul. Poligonowa 2/18, 04-051 Warszawa,  Poland
E-mail: infopl@harddograce.pl
Telefonní číslo : +48 510 501 791

Organizátor závodů (Německo):
Brigitta Cseh
Sídlo: 21435 Stelle, Fliegenberg 102.
E-mail: brigitta.cseh@harddograce.de
daňové číslo: DE324913325

 

1.2. O ZÁVODNÍKOVI 

1.2.1. Závodu se může zúčastnit osoba plnoletá,  která je fyzicky zdatná za předpokladů, že: ∙ se řádně registroval

∙ se řídí etickým kodexem a zásadami dostupnými  na www.harddograce.com, dále všeobecnými  smluvními podmínkami (VSP). Bere na vědomí  

„dobré rady“, a „návrhy HDR pro závodníky“,  které jsou zde také k dispozici. 

∙ přijme a podepíše dohodu o odpovědnosti a  souhlas s užitím osobních údajů. Zde uvede své  startovní číslo, které bude zveřejněno nejpozději  72 hodin před zahájením soutěže. Toto číslo  naleznete ve svém účtu pod položkou Správa  závodníka „Moje aplikace“, nebo na webové  stránce v záložce „Registrace“. 

∙ organizátor závodů za účelem pokrytí rizik  plynoucích ze soutěže uzavře úrazové pojištění,  tj. přiznává, že registrační poplatek zahrnuje také  povinné úrazové pojištění; 

∙ jeho pes splňuje podmínky které jsou stanoveny v  pravidlech závodů pod číslem kapitoly 1.2.3.  

1.2.2. Jakýkoliv neplnoletý  se může účastnit závodů (kromě závodu HDR Wild),  pokud již dovršil 14 let, splňuje podmínky stanovené  v části 1.2.1., a jeho rodič nebo zákonný zástupce  dává písemné povolení k jeho účasti. Totožnost  zákonného zástupce musí být ověřen zástupcem  organizátora závodu, a to tak, že musí být přítomno jak dítě, které se chce účastnit, tak i jeho zákonný  zástupce. Pravidla týkající se závodníků HDR Junior  (8-14 let) naleznete ve 13. bodě tohoto dokumentu.  Na HDR Wild se mohou přihlásit pouze osoby starší  18ti let, které jsou plně svéprávné. 

1.2.3. O PSOVI 

Závodník může závodit se psem jakéhokoliv  plemene, velikosti, kastrovaného nebo ne, pokud  splňuje následující podmínky: 

∙ pes je starší 12 měsíců; 

∙ nehárá (zahrnuje také období jednoho týdne před  a po období hárání). Toto je zjištěno během 

veterinárního vyšetření. Porušení tohoto pravidla  vede k okamžité diskvalifikaci bez nároku na  odvolání; 

∙ kojící feny nebo feny od 2. měsíce březosti se  nemohou účastnit závodu. Toto je zjištěno během  veterinárního vyšetření. Porušení tohoto pravidla  vede k okamžité diskvalifikaci bez nároku na  odvolání; 

∙ má identifikační čip (psi bez takových čipů se  mohou účastnit závodů v zemích uvedených ve  14. bodě tohoto dokumentu); 

∙ má povinná očkování podle předpisů dané  krajiny. Potřebné očkování pro účastníky soutěže  jsou minimálně: očkování proti vzteklině a  kombinované očkování (DHPPLi) nebo  kombinované očkování obsahující očkování proti  vzteklině. (Ostatní pravidla jsou zahrnuty v 15.  bodě Pravidel závodů.) 

∙ je zdravé, jeho fyzický stav (např.: nemá nadváhu,  nemá chronické poruchy pohybového aparátu,  atd. ) neohrozuje jeho zdravotní stav/život počas závodu, umožňuje absolvování závodu, má  přiměřené společenské chování. Před registrací  důrazně doporučujeme poradit se s veterinářem  psa o předběžném posouzení jeho fyzické  kondice. 

∙ Pokud pes projeví agresivní společenské chování,  pak za účelem ochrany bezpečnosti účastníků  může závodní komise povolit používání náhubku,  a v případě extrémně agresivního chování mohou  dokonce doporučit diskvalifikaci. Pokud závodník  odmítne použití náhubek, musí opustit závod. V  takovém případě se poplatek za přihlášku nevrací. 

∙ Pes prošel odčervením (maximálně 3 měsíce před  závodem). Toto ošetření musí být zaznamenáno v  očkovací knize nebo v pasu psa. Odčervení může být provedeno nejpozději 7 dní před závodem. 

Během registrace před závodem se kontroluje  přítomnost mikročipu identifikující psa (viz 15.  bod), zdravotní stav psa, sociální chování a očkovací  průkaz nebo psí pas. Veterinární lékař, který  kontrolu provedl, má právo doporučit vyloučení,  pokud během vyšetření vyskytly nějaké nedostatky.  Vyloučení musí schválit závodní komise. 

1.4. KONTROLNÍM ORGÁNEM SOUTĚŽE JE ZÁVODNÍ  KOMISE POD VEDENÍM ŘEDITELE SOUTĚŽE.  Odpovědnost komise je následující: 

∙ provádění všech nezbytných kroků k bezpečnému  a úspěšnému provedení soutěže, 

∙ kontrola závodníků a jejich psů, 

∙ určení výsledků soutěže, 

∙ rozhodování o vyloučení. 

1.5. Členové závodní komise mohou vykonávat své  povinnosti samostatně, není-li v pravidlech  stanoveno jinak. 

1.6. Soutěžící se účastní závodu na vlastní  zodpovědnost. Každý závodník může požádat o  lékařskou pomoc pro sebe a také pro svého psa. 

1.7. V místě závodu je přísně zakázáno odhazování  odpadků! Nedodržení tohoto pravidla může vést k  okamžité diskvalifikaci! 

1.8. Kouření je povoleno pouze na vyznačených  místech! 

 1. PŘIHLAŠOVÁNÍ A REGISTRACE NA  MÍSTĚ 

2.1. PŘIHLAŠOVÁNÍ 

2.1.1. Přihlásit se k závodům můžete pomocí odkazu:  https://cz.entry.harddog.run/login

2.1.2. Během přihlášky musí závodník souhlasit s  pravidly soutěže a se Všeobecnými smluvními  podmínkami. 

2.1.3. Přihlášení je úspěšné, pokud je vyplněno  každé požadované datové pole. Údaje poskytnuté  závodníkem se používají k úspěšnému provedení  závodu, k identifikaci závodníků a psů a také z  informačních účelů. Závodník musí dát svůj souhlas k  výše vyjmenováním účelům, aby se mohl soutěže  účastnit. 

2.1.4. Přihláška do soutěže musí být uhrazena  (registrační poplatek). Poplatky a slevy jsou k  dispozici na adrese  https://harddograce.cz/registrace/registracni poplatky-a-slevy/ CZ LINK!  Tento poplatek musí být převeden přímo, a to  platbou kreditní kartou online nebo bankovním  převodem do 5 pracovních dnů. Organizátor závodů  umožňuje registraci na místě, v případě, že jsou ještě  volná místa, nebo někdo zruší svůj termín závodu.  Poplatek za přihlášku na místě naleznete na  webové stránce Hard Dog Race v tabulce „Poplatkya slevy“, pro příslušný typ závodu  (https://harddograce.cz/registrace/registracni poplatky-a-slevy/). V tomto případě se žádné slevy  neuplatňují v žádné formě, bez ohledu na to, zda se  jedná o tým nebo sólový vstup. Přihlašování na  místě vyžaduje předání vyplněné žádosti, dohodu o  odpovědnosti a souhlas s užitím osobních údajů.  Poplatek za podání žádostí na místě musí být  uhrazen na místě v hotovosti. 

Existuje příležitost pro darování registrace, a to  zakoupením dárkové karty. Podmínky pro takový  případ jsou uvedeny ve VSP a v tabulce ceny  dárkových karet na domovské stránce  (https://harddograce.cz/registrace/registracnipoplatky-a-slevy/ 

Registrační poplatek zahrnuje následující služby: ∙ parkování zdarma 

∙ finální medaile a triko  

∙ finální balíček (s jiným obsahem dle soutěže) ∙ měření času čipem 

∙ hromadné úrazové pojištění, které není platné  pro psa  

∙ volné přístup do šaty 

Registrační poplatek nezahrnuje fotografie  soutěžících! Několik profesionálních fotografů HDR  pracuje na trati po celou událost, ale  Poskytovatel služeb nemůže zaručit, že se všichni  objeví na nejméně jedné fotografii. 

2.2. REGISTRACE NA MÍSTĚ 

2.2.1. Závodník se musí zaregistrovat nejméně  hodinu před vlastním závodem, a to před závodní  komisí. Komise prozkoumá údaje poskytnuté v  žádosti porovnáním dokladu totožnosti závodníka  obsahující jeho fotografií. 

2.2.2. Členové uniformovaných složek (policie,  armáda, záchranné složky, požární útvary,  dobrovolní hasiči, protiteroristické organizace,  daňové a celní úřady, ambulance, civilní policie,  záchranářské týmy, speciální záchranné jednotky),  dále studenti s platným průkazem a závodníci s  adoptovaným psem (Pro získání slevy je třeba  poukázat smlouvu o adopci. Pokud není k dispozici,  kontaktujte organizátora na infocz@harddograce.cz  před dokončením přihlášky) mohou využít 5% slevu z  registračního poplatku. Závodníci musí zaškrtnout  příslušná pole pro slevy při vyplnění přihlášky.  Dodatečně se tyto slevy nedají uplatnit. Závodníci  musí při registraci předložit svou platnou licenci,  

identifikační číslo nebo ID studenta. Závodníci, kteří  soutěží s adoptovanými psy, musí poskytnout svou  smlouvu o adopci, nebo certifikát poskytnutý  pořadatelem závodů, a to po následném projednání  přes e-mail. Pokud se členové výše uvedených  útvarů, studenti, účastníci s adoptovanými psy  účastní závodů v šestičlenném týmu, mohou využít  až 10% slevu z plného poplatku za přihlášku. Sleva je od roku 2021 přístupná každému členu s týmu a to nezávisle na sobě . To znamená, že slevu si mohou uplatnit třeba jen 2 z týmu či celý tým . Slevy se nově sčítají. 

2.2.3. Závodní komise během registrace přezkoumá,  zda jsou splněny podmínky stanovené v bodech  1.2.1. a 1.2.2.  

2.2.4. Závodní komise přezkoumá v žádosti  poskytnuté údaje závodníkem o psu  a  porovnáním dokladu totožnosti psa (očkovací průkaz,  petpas) a ověřuje je při registraci na místě.

2.2.5. Závodník musí dát souhlas s výše uvedenými  postupy ověření totožnosti, které provádí závodní  komise (ověření úředních dokladů, které potvrzují  identitu závodníka i jeho psa). 

2.2.6. Závodní komise zkontroluje, zda jsou při  registraci splněny podmínky týkající se psa, které  jsou stanovené v bodě 1.2.3. 

2.2.7. Závodník musí podepsat Dohodu o  odpovědnosti a Souhlas s užitím osobních údajů,  následně jejich podepsané kopie předat závodní  komisi. Pokud závodník tyto dokumenty nepřinesl,  mohou být vytištěny na místě. Sankce za ně je 30  dřepů/strana vykonaných na registračním stánku.  Pokud závodník promešká svůj závod kvůli výše  uvedenému procesu, může se účastnit dalšího  dostupného závodu, kde náhradní termín určí  pořadatelé. V případě, že nezbydou žádné volné  závody, mohou soutěžit pouze v náhradním závodě,  který se koná po posledním řádném závodu.  Odmítne-li závodník tuto nabídku, pořadatel není  povinen vrátit poplatek za přihlášku. 

2.2.8. Závodník může být vyloučen ze závodu, pokud  během procesu registrace nespolupracuje se závodní  komisí, nebo jeho identita nemůže být z jakéhokoli  důvodu potvrzena

2.2.9. Závodní komise může vyloučit závodníka,  pokud jsou splněny požadavky týkající se psa  stanovené v části 1.2.3., ale chování psa ohrožuje  bezpečnost soutěže. 

 1. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA ZÁVODŮ 

3.1. Závody se skládají z více časových vln. Každý  závodník se může účastnit té, do které se  zaregistroval. 

3.2.  V soutěži může soutěžící závodit jenom s jedním psem. Jeden soutěžící a jeho pes přihlášený do soutěže se dále označují jako: Dvojice. Závodit se může se psem, který byl přihlášený při registraci, nebo později změněný podle tohoto bodu. Pokud chce soutěžící závodit s jiným psem, než kterého zaregistroval, může to sám změnit ve vstupním modulu ve záložce “Profil – Psy”.

Po uzavření online přihlášky je možné provést změny až po zaplacení manipulačního poplatku (viz bod 15) v závislosti na dostupnosti volných míst a dalších podmínkách nejpozději 72 hodin před soutěží (např. Pokud soutěž začíná v sobotu v 9:00, změny je možné provést v týdnu soutěže do středy 9:00).

3.2.1. Mimořádná pravidla týkající se běhu “3in1” (2 osoby+1 pes) 

3.2.1.1. Na běh “3in1” se můžou zaregistrovat 2 soutěžící s jedním psem. Oba soutěžící musí splnit věkové podmínky daného závodu. 

3.2.1.2. Nárok na startovní číslo, čip, medaili a registrační balíček mají oba členové “3in1”, ale ani jeden člen dvojice se neúčastní ohodnocení na základě měření času. 

3.2.1.3 Psa může během běhu vézt jeden ze členů “3in1”. Výměna pse je mezi členy dvojice dovolena, ale není povinná. Výměna je možná a lze ji uskutečnit následujícím způsobem:  

3.2.1.4. Pokud se jeden člen “3in1” zraní nebo bude donucen závod vzdát, další člen nemůže pokračovat v závodu.

3.3. Organizátor závodů poskytuje příležitost pro  jednoho závodníka soutěžit se dvěma různými psy ve  dvou různých časových vlnách. Oni budou zpracováni  jako dva samostatné Dua, což vyžaduje dvě různé  registrace. V takovém případě dostane závodník 25%  slevu z ceny druhého registračního poplatku. K uplatnění této slevy, musí závodník organizátory o  svém záměru soutěžit ve dvou vlnách se dvěma psy  předem informovat. Je potřeba tento záměr oznámit na infocz@hardodograce.cz a to pro vygenerování slevového kódu. 

3.4. Závodit je možné i v týmu. Jeden tým se skládá  ze 6 Duí. Členové týmu v šestičlenné skupině obdrží  10% slevu z celkové ceny, pokud je celý poplatek  všech šesti členů zaplacen v jedné splátce. V  šestičlenném týmu mohou být dva závodníci, kteří  mohou závodit bez psa. Výsledek týmu se vypočítá  tak, že se sčítá doba prvního a posledního  dobíhajícího člena týmu (pokud první nebo poslední  závodník, který dorazí, soutěží bez psa, bude přezkoumán další nejlepší nebo nejhorší čas, tj.  závodníci bez psů neovlivní výsledky). Člen týmu bez  psa musí zaplatit stejný poplatek za přihlášku jako  ostatní. Pokud závodník chce soutěžit bez psa, musí  tento záměr hlásit při registraci! 

3.5. Daný závod vyhraje Duo nebo tým, který  absolvuje trať vyznačenou k závodu v co nejkratším  čase podle pravidel stanovených tímto  dokumentem. 

3.6. Dua musí být u startu nejméně 15 minut před  zahájením závodu v čekací zóně, která se nachází 5  metrů za startovní čárou. Například závodníci  startující v 9:15 se musí dostavit do 9:00. Pro ty, kteří svůj start zmeškají, může organizátor závodu v závislosti na dostupných místech zajistit start v pozdějším závodě. Pořadatel závodu není povinen poskytnout opožděnému soutěžícímu jiný startovní čas, ale podle okolností se o to pokusí. Pokud se tak nestane, pořadatel není povinen vrátit startovné.

3.7. Závody jsou zahájeny každých 15 minut. V jedné startovní vlně mohou být 4 dvojice, mezi nimi musí být vzdálenost 1,5 m. Vzdálenost mezi řadami je 2 m. Jednotlivé vlny startují s časovým rozdílem 30 sekund nebo 1 minuty. V případě týmu startují členové v řadě po sobě s 1 minutovým časovým rozdílem. Tým může vyrazit i společně, a to v případě že se z bezpečnostních důvodů zřeknou možnosti samostatného startu, a tohle slovně ohlásí organizátorům na místě u startovní brány. Organizátor závodu si vyhrazuje právo určit počet závodníků na každém závodě odlišně od výše uvedeného, a na základě toho stanovit počet vln ve kterých závodníci startují, zároveň i stanovit časové rozdíly startu jednotlivých startovních vln. 

3.8. Pozice na závodě je v jednotlivých vlnách a řadách flexibilní, lze ji určit na místě pomocí organizátorů na základě vyjádření každého závodníka a na základě pohlaví a návyků psa. 

3.9. Závodní poloha uvnitř dráhy / na trati je flexibilní.  Organizátoři mohou změnit na základě  žádosti soutěžícího nebo podle pohlaví a zvyku psa. 

3.10. Doba závodění je měřena čipem, který je  předán soutěžícím před závodem a za který je  závodník zodpovědný. Brány na začátku a na konci  závodní tratě duo musí překonat plazením se nebo  po čtyřech tak aby se ruce dostaly do kontaktu s  měřícím povrchem, který odstartuje čip. V případě,  že nesprávné odstartování nebo dokončení zabrání  platnému měření času, dané duo nebude možné  vyhodnotit a ocenit dle času. V případě ztráty či  poškození čipu je závodník povinen organizátorovi  jeho hodnotu uhradit. Výše úhrady, která se  vztahuje na jednotlivé země, se nachází ve 15. bodě  tohoto dokumentu. Čip musí být odevzdán na konci  závodu po obdržení finišerského balíčku a medaile, která je udělena každému, kdo dokončí závod.  Každý, kdo nevrátí čip, obdrží balíček pouze po  zaplacení čipu na místě. V případě ztráty čipu nelze  ověřit čas závodu, takže Duo ztratí nárok na všechny  ceny s výjimkou medaile a finišerského balíčku  uděleného každému, kdo absolvuje závody. V  takových případech bude záznam Dua zaznamenán  na posledním místě seznamu s komentářem “ čas  nezměřen” „. 

3.11. Soutěžící mohou startovat pouze na závodě, který si předem určili na webových stránkách při přihlášení. Po úspěšné a zaplacené registraci již není možné měnit čas startu závodu. V případě problému souvisejícího s časem startu závodu kontaktujte organizátory závodu na emailové adrese infocz@harddograce.cz, v případě, že je možné změnit čas startu závodu, organizátor soutěže ho změní a pošle o tom potvrzovací email. Čas startu závodu je možné změnit nejpozději do uzavření online přihlašování.  

Všechny další změny, např.: změny údajů závodníka nebo psa, může v závislosti na volných místech provést soutěžící ve vstupním modulu bezplatně. Po uzavření online přihlášky je možné provést změny až po zaplacení manipulačního poplatku (viz bod 15) v závislosti na dostupnosti volných míst a dalších podmínkách nejpozději 72 hodin před soutěží (např. pokud soutěž začíná v sobotu v 9:00, změny je možné provést 4 dny před samotnou soutěží a to nejpozději do  středy 9:00).

3.12. Po úspěšné místní registraci musí každý  závodník nosit své startovní číslo a mít svůj čip u sebe po celou  dobu trvání závodů. Registrační čísla lze nosit pouze  vpředu! Doporučujeme napsat číslo také na tělo! 

3.13. Měření času začíná na startovní bráně a končí  po překročení cílové čáry. Závodní doba je čas strávený mezi těmito dvěma body. 

3.14. Každý závodník, který závod dokončí podle pravidel, obdrží medaili a finišerský balíček. 

3.15. Závod je dokončen v souladu s pravidly, jestliže  závodník: 

∙ splnil vzdálenost mezi počáteční a cílovou čárou  bez opuštění trati a 

∙ bez potíží zdolal všechny překážky 

3.16. Dokončení překážek: Dua buď splní překážku  dle pravidel tak, že projdou překážkou nebo vykonají  sankční úkol (trestné dřepy) v zóně mimo trať, jejich  počet bude zobrazený u všech překážek a může se  

lišit, nebo je soudce informují o počtu dřepů, které  mají vykonat. Následně mohou překážku obejít na  vyznačeném místě a pokračovat v závodě. 

3.17. Opuštění tratě vede k diskvalifikaci. Opuštění:  oddálení od dvou bočních okrajů tratě více než 2  metry. Nemůže-li závodník svou trať dokončit (např.  z důvodu zranění nebo nehody), závod se považuje  za neúplný. V tomto případě může závodník podat  odvolání, po jeho přezkoumání může organizátor (na  základě doporučení závodní komise) poskytnout  slevu 50 ‒100% z poplatku za přihlášku do dalšího  závodu. 

3.18. Každý závodník soutěží na vlastní  zodpovědnost a také nese zodpovědnost za  vlastního psa. Organizátor závodů uzavře úrazové  pojištění a vstupní poplatek zahrnuje výši pojistného.  Každý závodník může požádat o lékařskou pomoc  pro sebe nebo pro svého psa. Každý závodník musí  se sebou přinést platnou kartu zdravotního pojištění.  Pokud tak neučiní, nemůže se zúčastnit závodu. 

3.19. První dvě časové vlny čili prvních 30 minut  závodu (starty v 9:00 a 9:15) je období „bitvy Alfa“.  Tyto vlny doporučujeme těm, kteří chtějí získat co  nejlepší čas. Do těchto dvou závodů se může  přihlásit až 88 lidí. Registrovat se na tento typ  závodění se mohou jak dua, tak i týmy. 

 1. ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE PSŮ 

4.1.  Psi nesmějí volně běhat po areálu během  akce. Povinnost mít psa na vodítku je po celou dobu  trvání akce. Běžecké pásy jsou považovány za vodítko. Použití vodítka, postroje nebo běžeckého  pásu je během závodu povinné. Délka vodítka nebo  běžeckého pásu nesmí překročit 250 cm, tolerance je  5 cm. Vodítko musí mít rukojeť, která musí být  použita v průběhu závodu. Flexi vodítka nebo  podobná automatická vodítka na šňůry nejsou  povolena, bez ohledu na výrobce nebo značku.  Důrazně doporučujeme paralelně používat běžecký  pás s postrojem. Na závodech můžete běžet pouze s kombinací postroje a vodítka, nebo postroje, vodítka  a  běžeckého pásu. 

4.2. Závodní komise může od závodníka vyžadovat,  aby používal náhubek, nebo doporučit diskvalifikaci v  případě extrémního chování psa. Závodní komise  zkontroluje, zda náhubek splňuje fyziologické  požadavky psa (tj. jestli může dýchat správně a tímpádem také ochlazovat). Pokud ne, navrhují  alternativní typ náhubku. 

4.3. Je zakázáno používat škrtící nebo ostnatý  obojek! 

4.4. Odměňování psa je dovolené, tím se zvyšuje  jeho motivace v průběhu závodu. 

4.5. Použití klikerů je zakázáno. 

4.6. Majitel psa je plně zodpovědný za chování svého  psa. Jako jeho společník je povinen sesbírat výkaly  po svém psu a vyhodit je do odpadních košů (i ve  vyznačených oblastech).  

4.7. Závodník je povinen udržovat svého psa na  vodítku jak na trati během závodu, tak i během celé  události. Pes nesmí uniknout svému majiteli. Pokud  se to stane, závodník je povinen tuto situaci  okamžitě napravit. V opačném případě to vede k  diskvalifikaci. Pokud má závodník potíže svého psa  chytit, může požádat o pomoc někoho z ostatních  závodníků nebo pomocných organizátorů.  Kombinované použití postroje a běžeckého pásu je  důrazně doporučeno, abyste se mohli takovým  situacím vyhnout! 

 4.8. Úmyslné odepnutí psa z vodítka vede k  okamžité diskvalifikaci. 

4.9. Závodník, který vede psa, je zodpovědný za jeho  chování a za možné škody způsobené svým psem, ať  už jde o osobu, jiného psa, nebo předmět. 

4.10. Majitel může zvednout psa, a tak mu  poskytnout pomoc při překonání jakékoliv překážky.  Zvedání psa za obojek, srst, kůži nebo končetinu je  zakázáno! Povolené techniky zvedání: – zvedání  celého těla (vezmete psa do náruče), – zvedání psa za  postroj. Pokud soudci u překážky rozhodnou, že jí  pes není schopen překonat, nebo Duo stráví více  času se zkoušením, čím zdržují další soutěžící a blokují průchodnost překážek, mohou podle  vlastního uvážení nařídit trestný úkol jako náhradu  za překážku. Počet dřepů, které mají být splněny, se  může lišit dle náročnosti překážky. Trasu mezi  překážkami však musí pes překovánat po vlastích  tlapkách. Pes může být zvedán 1m před překážkou a  po jeho dokončení musí být položen na zem do 3m  

po překážce. Pes může běžet před nebo vedle svého  majitele. Pokud se však dostane za svého majitele,  vodítko nebo běžecký pás se nesmí napnout (není  povoleno „vláčet/táhnout“ psa za sebou)! 

4.11. Na trati jsou umístěny občerstvovací stanice.  Ty mohou být používány všemi závodníky. Čas není  pozastaven, kdy jsou závodníci na stanicích.  Organizátor závodů vyhrazuje právo rozhodnout o  nutnosti, místě a počtu stanic. Podání vody psům ze  zdravotních důvodů doporučujeme v mírném  množství, jak během závodu na stanicích, tak i v  době 15 minut před a po závodu. 

4.12. Před závodem a po závodě mají závodníci  příležitost umístit mobilní přepravní bedny, jejíž  příležitostné použití je doporučeno. Organizátor jim  poskytne prostor a ukáže závodníkům vyhrazené  místo pro umístění boxů.  

4.13. Závodník souhlasí, že se povinné úrazové  pojištění nevztahuje na jeho psa. 

 1. PŘEKÁŽKY 

5.1. Závodní komise si vyhrazuje právo odstranit  určité překážky, upravit části tratě nebo zrušit akci,  aby byla zajištěna bezpečnost účastníků (závodníků,  diváků a organizátorů), např. v případě mimořádně  špatného počasí, bouřky nebo jiné výstrahy. V  případě zrušení závodu kvůli vis maior účastníci  nemají nárok na náhradu výdajů. Závody se konají,  když počasí není ideální, ale přijatelné (např. lehké  mrholení). 

5.2. Před překážkami se nachází vyznačená čekací  zóna, pro případy nahromadění závodníků. V  takových případech budou asistenti pořadatele  usměrňovat závodníky na překážku v pořadí  příjezdu. Závodníci musí stát v jednom sloupci v  zóně, přičemž si udržují bezpečnou 1,5 m vzdálenost  od sebe. Jakmile mohou dvě dua souběžně  absolvovat překážku, můžou vzniknout až dvě fronty. 

5.3. Pokud závodník nedokáže nebo nedokončí jednu  z překážek, musí vykonat 30 platných dřepů v trestní  zóně vedle překážky, bez ohledu na jeho věk nebo  pohlaví. Teprve poté je dovoleno pokračovat v  závodě. Asistenti závodů zkontrolují platnost  trestního úkolu a přísně kontrolují dodržování  pravidel. Pokud není úkol dokončen správně, nebo  se závodník pokouší podvádět, bude ze závodů diskvalifikován. Úkol musí být proveden tak, aby  nebránil ostatním závodníkům při zdolání překážky. 

5.4.  Veškeré vodní překážky mohou přesáhnout hloubku 100 cm, není zadaná žádná maximální hloubka!

 1. DISKVALIFIKACE 

6.1. Závodník může být diskvalifikován závodní  komisí. Diskvalifikace nastává v případě porušení  jedné z pravidel stanovených tímto dokumentem.  Pokud je závodník diskvalifikován, jeho pes je také  diskvalifikován. Závodní komise je povinná své  rozhodnutí pro diskvalifikaci odůvodnit. 

6.2. Neexistují důvody k odvolání proti diskvalifikaci. 

6.3. Diskvalifikaci lze sdělit a podat vysvětlení slovně.  Na konci závodu však musí být slovní diskvalifikace  potvrzena v písemné formě. 

6.4. V případě diskvalifikace se poplatek za přihlášku  nevrací. 

6.5. Diskvalifikovaný závodník a pes musí  bezodkladně opustit místo závodu. 

6.6. Závodníci, kteří porušují pravidla soutěže, nebo  etické principy, mohou být kdykoli vyloučeny ze  závodu a z areálu akce. V tomto případě neexistuje  žádná možnost podání stížnosti nebo možnosti  nápravy. 

6.7. Nesportovní chování vede k diskvalifikaci.  Seznam typů nesportovního chování je následující: 

∙ odchýlení se od dráhy, zkrácení vzdálenosti,  zničení tratě nebo demontáž překážek; 

∙ úmyslné blokování ostatních: pomalejší běžci  musí umožnit rychlejším závodníkům jejich  předběhnutí. Pokud tak neučiní, budou  považovány za nečestní (např. vykonávání  trestního úkolu na špatném místě); 

∙ úmyslné narušení a šťouchnutí ostatních psů se  také považuje za nesportovní chování; 

∙ ignorování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví  – pokud někdo zaznamená nehodu nebo zranění,  musí okamžitě informovat nejbližšího asistenta. V  některých případech může být moudré zůstat se  zraněným, navzdory jeho protestům.  

Neposkytnutí pomoci těm, kteří ji potřebují, je  považováno za nečestné chování a může dokonce  mít své právní následky. Ať už je to osoba nebo  pes potřebující pomoc, žádný rozdíl neexistuje.  Nápomocnému závodníkovi to samozřejmě  způsobuje ztrátu času, jehož přesné určení je  náročné, a proto je ho těžké kompenzovat.  Závodní komise může rozhodnout o udělení ceny  „Fair Play“ za odměnu skutečně sportovního  chování. 

∙ nerespektování instrukcí rozhodčích. 

∙ závodění pod vlivem drog nebo alkoholu nebo  jakýkoli pokus o něj vede k okamžité diskvalifikaci  bez možnosti nápravy a odvolání. 

 1. HODNOCENÍ A VÝSLEDKY 

7.1. Organizátor závodů oznámí následující vítěze: ∙ Ženy 1., 2. a 3. místo (podle závodního času) ∙ Muži 1.2. a 3. místo (podle závodního času) ∙ Týmy 1., 2. a 3. místo (součet závodních časů prvního a posledního člena týmu běžící se psem) ∙ Ocenění Surprise 1.-4. (Organizátor neposkytne  informace o podmínkách předběžně a vyhrazuje  si právo stanovit přesné podmínky udělení této  ceny.) 

∙ Nejstarší duo (nejvyšší součet věku závodníka a  jeho psa) 

      ∙ Fair Play Ocenění (pokud to okolnosti vyžadují) 

7.2. Ceny jsou udělovány během slavnostního  vyhlášení výsledků. Oznámení výsledků začíná cca 15  minut poté, co poslední závodník v posledním  závodě překročil cílovou čáru. 

7.3. Pokud se na ceremoniálu nezúčastní vítěz ceny,  bude o své ceně informován prostřednictvím e-mailu  na adrese, kterou uvedl při registraci. Svoji cenu si  tak může převzít na základě předchozí domluvy. 

7.4. Cena Fair Play může být udělena pouze poté, co  závodní komise měla možnost důkladně prověřit  okolnosti. Předání této ceny probíhá stejným  způsobem, jako u vítěze nepřítomného na  slavnostním ceremoniálu. 

 1. CENY 

Ceny jsou určeny konkrétně pro daný typ závodu

 1. ODVOLÁNÍ 

Odvolání lze podat ústně řediteli závodu, který  krátce zaznamená tento záměr. Odvolání lze podat  proti jakémukoliv rozhodnutí závodní komise nebo  proti nežádoucímu chování (ať už během závodu  nebo před ním/po něm) s výjimkou případů  diskvalifikací. 

Odvolání prozkoumá závodní komise do dvou týdnů  ode dne jeho podání. Vyrozumění o odvolání je  platné a povinné pro všechny dotyčné. 

Náklady na odvolání činí 820 Kč. Pokud je odvolání  legitimní, tato cena je vratná. Odvolání lze podat  pouze před vyhlášením výsledků. 

 1. ODPOVĚDNOST 

10.1. Organizátor upřednostňuje důležitost  bezpečnosti při organizaci závodu. Přesto však  závodník činí na vlastní zodpovědnost. Tím, že plně  dodržuje všechny body pravidel soutěže, mohou být  rizika zmírněna, ale nejsou zcela vyloučena. 

10.2. Organizátor nese zodpovědnost při vytváření  všech překážek v souladu s bezpečnostními pravidly  a snaží se snížit vznik možných rizik (nehody, zranění,  úmrtí), aby se tím umožnilo bezpečné absolvování  překážek. Nebezpečí zranění, riziko vzniku finanční  škody nebo smrtelné nehody, které se mohou  vyskytnout u závodníků nebo psů se nedají zcela  vyloučit. V takových případech může být organizátor  odpovědný pouze v případě, pokud nehoda byla  způsobena zanedbáním některých z jeho povinností  a pravidel soutěže. Organizátor nenese odpovědnost  zejména (ale nikoli výhradně) za následující:  

∙ za chování závodníků a jejich psů. V případě, že  dojde ke zranění, nehodě, smrti nebo k poškození  z vlastních důvodů závodníka nebo jeho psa  (např. se účastní v nevhodném fyzickém stavu); 

∙ za chování diváků před, během a po závodech; ∙ za zranění, úraz, smrt nebo finanční škody vzniklé  z nepředvídatelných důvodů, které nespadají do  odpovědností všech a nelze jim rozumně  zabránit; 

∙ pokud pes, který byl při registraci považován za  způsobilého soutěžit, později vykazuje  destruktivní chování. 

10.3. V případě přiznání odškodnění organizátorem  podle pravidel soutěže, částka odškodného nesmí  překročit stanovený limit. Tento limit je uveden ve  15. bodě tohoto dokumentu a liší se podle  jednotlivých zemí. 

10.4. Závodník je povinen stáhnout Dohodu o  odpovědnosti ze stránek HDR (http://  harddograce.cz/registrace/dokumenty-ke-stazeni).  Tento dokument musí vyplnit, vytisknout, podepsat  a nechat podepsat se dvěma svědky a odevzdat ji při  registraci v den závodu. 

10.5.  Sponzoři žádným způsobem neodpovídají za vzniknuté materiální škody nebo poškození na zdraví soutěžících, jejich psů nebo jejich společníků.

 1. SPRÁVA DAT 

11.1. Závodník souhlasí, že organizátor závodů bude  požadovat, zpracovávat, zaznamenávat a používat  následující údaje, aby usnadnil efektivní provedení  závodu: jméno, datum a místo narození, jméno  rodiče, poštovní adresu, e-mailovou adresu,  telefonní číslo, jméno psa, číslo čipu, číslo očkovací  knihy nebo psího pasu, číslo bankovního účtu. Další  informace naleznete v dokumentu Zásady o ochraně  dat (LINK! CZ 

11.2. Závodník akceptuje, že závody jsou veřejnou  událostí, na níž budou pořízeny fotografie a  videozáznamy. Ty mohou zaznamenat závodníka v  identifikovatelné podobě. Závodník svou účastí na  závodech dává souhlas organizátorovi, že může  nahrát záznamy na následující stránky: webové  stránky HDR, stránky Facebook, Youtube kanál, dále  je využít pro propagační a tiskové účely. Závodník  nemá nárok na žádnou formu refundaci. 

11.3. Závodník je povinen stáhnout Souhlas s užitím  fotografii, videozáznamů a osobních údajů ze  stránky: http://harddograce.cz/registrace/zasady o-ochrane-dat, ve kterém vyplní své údaje, vytiskne,  podepíše, nechá podepsat se dvěma svědky a  odevzdá ji při registraci v den závodu. 

 1. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

12.1. HDR věří v duchu fair play. Během závodů  můžete požádat o pomoc jiného závodníka, který  může být členem vlastního týmu, jednotlivcem nebo  členem jiného družstva. Pomoc můžete vyžadovat pouze od jiného závodníka, nikoli od diváku. Jedinou  výjimkou je, když někdo pomáhá chytit psa, který  utekl svému majiteli a chce se dostat ven z dráhy. 

12.2. Dřep dle předpisu – během provedení musíte  držet psa na vodítku. 

Výchozí poloha: obě nohy jsou na zemi rovnoběžně,  rozkrok cca. 30-50 cm, rovné držení celého těla. Provedení: 

∙ snížení těžiště, jako bychom si chtěli sednout na  židli, koleno s lýtkem uzavírá pravý nebo nižší  úhel, ruka se nedotýká země. 

∙ ve výchozí poloze se ruce taktéž nedotýkají země.  Provedení kroků 1 a 2 představují jeden dřep. 12.3. Během akce se pořizují fotografie a  videozáznamy, v nichž se může objevit kdokoliv z  přítomných. Tyto záznamy mohou být zveřejněny.  Závodník svou účastí dává souhlas, aby tyto záznamy  mohly být využity bez odměny, časového omezení a  vymáhání nároků. 

12.4. V případě potřeby organizátor závodů si  vyhrazuje právo na změnu určitých podmínek  závodu. 

12.4.1. V jednotlivých případech organizátor závodů  si vyhrazuje právo se odchýlit od pravidel týkajících  se způsobilosti žadatele o účast v závodě na základě  fyzické prohlídky. O požadavcích a zkoušce  způsobilosti pro konkrétní disciplíny rozhoduje  závodní komise, a to ve všech případech. 

 1. PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE ZÁVODNÍKŮ  HARD DOG RACE JUNIOR (HRDJ) 

∙ Všechny pravidla závodů HDR se zároveň týkají  Junior závodníků. Obsah této části platí pouze pro  závodníky HDR Junior. 

∙ Každá zdravotně zdatná osoba ve věku 8-14 let  (tj. již dovršil své osmé narozeniny, ale nemá víc  než 14 let), která splňuje níže uvedené podmínky  může závodit, pokud: 

∙ jeho zákonný zástupce dal své písemné povolení  k účasti v závodě. Nezletilý soutěžící a jeho  zákonný zástupce musí osobně a společně  potvrdit účast soutěžícího pořadatelům závodu. Pokud zákonný zástupce nemůže doprovázet  nezletilé dítě, má možnost převést své práva na  

dospělou osobu (starší 18 let) poté, co vyplní a  podepíše další prohlášení k Souhlasu rodičů s  účastí na závodu HDR. 

Zákonný zástupce je povinen doprovodit závodníka k  startovní čáře, sledovat jeho činnost a v případě  potřeby doprovázet podél trati. 

13.1. Pořadatel soutěže vynaloží veškeré úsilí podle svých možností, aby zajistil bezpečné absolvování tratě pro nezletilé závodníky. Při překážkách zajistí organizátora, který bude pomáhat závodníkům, překážky přizpůsobí ke průměrné velikosti těla nezletilých závodníků.

13.2. Pořadatel soutěže na závodech HDRJ měří jenom čas nezletilého závodníka, pouze jemu zabezpečí čip. Zákonný zástupce doprovázející nezletilého závodníka startujícího v závodech HDRJ může vstoupit na trať, aby doprovázel své dítě, pokud: 

∙  v online registračním formuláři zaškrtl  políčko vedle položky „Já, jako zákonný zástupce  mladistvého, si přeji doprovodit své dítě po celé  délce tratě“. 

∙ Zákonný zástupce také vyplní a podepíše Dohodu  o odpovědnosti a Souhlas s užitím osobních  údajů a před závodem je odevzdá při místní  registraci organizátorům. 

∙ Za předpokladu, že jsou obě předchozí body plně  splněny, pořadatel může poskytnout zákonnému  zástupci startovní číslo (což je podmínkou vstupu  do závodiště). 

Ti, kteří vstupují na trať, musí mít své závodní číslo,  kterou obdrží při registraci na místě. Závodní čísla se  musí nosit vpředu! 

13.3. Organizátor závodů vyzývá zákonné zástupce  nezletilých závodníků, aby jim při zdolání překážek  neposkytovali žádnou pomoc. 

Zákonní zástupci malých závodníků se zavazují, že  nebudou poskytovat fyzickou pomoc ani závodníkovi  ani jeho psovi během závodu (např. při zdolání  překážek) a budou dodržovat pravidla fair play.

 1. PRAVIDLA POUZE PRO HDR NOT  JUST RUN 

HDR Not Just Run je závod v terénu bez časových  překážek. Závodník béží se psem, který je na postroji,  vodítku nebo běžeckém pásu. Celková vzdálenost v  smíšených terénech se liší v závislosti na typu závodu  (HDR Not Just Run Junior: cca 2 km, HDR Not Just  Run Adult: cca 6 km). Pořadatel soutěže si vyhrazuje  právo změnit vzdálenosti tratě. 

14.1. HDR Not Just Run není jen závod pro dospělé,  ale může se ho zúčastnit každý, kdo již dovršil 12 let,  splňuje podmínky oddílu 1.2.1 a jeho zákonný  zástupce k účasti na soutěži svolí písemně (ve věku  12-14 let, „HDR Junior rodičovské prohlášení o  odpovědnosti „, HDR Base rodičovské prohlášení o  odpovědnosti“ v případě závodníku mezi věkem od  14 do 18. Potřebné dokumenty lze stáhnout zde:  https://harddograce.cz/registrace/dokumenty-ke 

stazeni/. Neplnoletý a jeho zákonný zástupce se  musí osobně prokázat zástupci organizátora.  Pravidla pro Junior Not Just Run (ve věku 8-14 let)  jsou obsažena v sekci 13 soutěžních pravidel za  předpokladu, že neplnoletí závodníci HDR Not Just  Run Junior nejsou povinni zdolat překážky na trati. 

14.2. Na závodech HDRJ organizátor soutěže měří čas pouze nezletilému sportovci, pouze jemu zabezpečí čip. Zákonný zástupce, který doprovází nezletilého sportovce závodícího na závodech HDRJ, může vstoupit na trať a doprovázet své dítě, pokud:

 

 1. VZHLEDEM K ODCHYLKÁM V PRÁVNÍCH  PŘEDPISECH JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ NEBO  KVŮLI RŮZNÝM FAKTORŮM V  JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ VÝJIMKY, NEBO VÝJIMKY VE  SROVNÁNÍ S PRAVIDLY SOUTĚŽE: 

15.1. MAĎARSKO 

∙ Poplatek za místní registraci uvedený v bodě  2.1.4. činí HDR Not Just Run 11,500 HUF (35 EUR),  22,000 HUF (72 EUR) v případě HDR Base a  26.000 (95 EUR) v případě HDR Wild. Tyto částky  se hradí v hotovosti na místě. 

∙ Poskytovatelem online platebních služeb podle  bodu 2.1.4. je Barion Zrt. 

∙ Ztrátu nebo poškození časových měřících čipů  podle bodu 3.10., musí závodník uhradit  organizátorovi závodů. Hodnota čipu je: 2 000  HUF. 

∙ Změny po uzavřené on-line registraci jsou  uvedeny v bodě 3.11. Každá taková změna bude  zpoplatněna administrativním poplatkem 1 000  HUF. 

∙ Částka za odškodné hrazené organizátorem  závodů, které je podrobně popsáno v bodě 10.3. nesmí překročit 150 000 HUF za škodu. 

15.2. POLSKO 

∙ Neplatí povinnost čipů pro ověření totožnosti psa  popsaná v bodě 1.3. Účast v závodech HDR v  Polsku je tedy povolena bez těchto mikročipů. 

∙ Poplatek za místní registraci uvedený v bodě  2.1.4. činí v případě HDR Base Poland PLN 320  (75 EUR). Tyto částky se hradí v hotovosti na  místě. 

∙ Poskytovatel online platebních služeb podle bodu  2.1.4. je PayU. 

∙ Ztrátu nebo poškození časových měřících čipů  podle bodu 3.10., musí závodník uhradit  organizátorovi závodů. Hodnota čipu je: 30 PLN. 

∙ Částka za odškodné hrazené organizátorem  závodu, které je podrobně popsáno v bodě 10.3.  nesmí překročit 2000 PLN za škodu. 

∙ 

15.3. ČESKÁ REPUBLIKA 

∙ povinnost čipování všech psů s odloženou účinností od 1. 1. 2020. Tato povinnost se netýká psů, kteří byli označení tetováním před 3. červencem 2011. Povinnost čipování všech psů je novela v zákoně od 1.1.2020.  V ČR je tedy povinnost mít psa označeného mikročipem!

∙ Dle platného Zákona na ochranu zvířat proti  týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve  znění zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagace  týrání zvířat formou předvádění na veřejných  akcích. Proto se nesmí účastnit psi s kupírovanýma ušima závodů Hard Dog  Race Czech Republic. 

∙ Poplatek za registraci na místě uvedený v bodě  2.1.4. činí 1995 Kč (80€) v případě HDR Base.  Tato částka se hradí v hotovosti na místě. 

∙ Poskytovatelem online platebních služeb podle  bodu 2.1.4. je Barion. 

∙ Ztrátu nebo poškození časových měřících čipů  podle bodu 3.10., musí závodník uhradit  organizátorovi závodů. Hodnota čipu je: 250 Kč  (10€) 

∙ Částka za odškodné hrazené organizátorem  závodů, které je podrobně popsáno v bodě 10.3.  nesmí překročit 13000 Kč /500€ škodu. 

 ∙ Změny v registraci dle bodu 3.11, které jsou k provedení po skončení online přihlašování jsou zpoplatněny a  to 100 Kč/ 4 EU. 

15.4. NĚMECKO 

∙ Podle oddílu 10 zákona O ochraně zvířat, který  vstoupil v platnost dne 2. května 2001

Německu-je zakázáno objevovat se na veřejných  akcích se psem s kupírovaným uchem nebo  ocasem a tímto propagovat týrání zvířat na  veřejných událostech v Německu. Závodníci jež  vlastní psy s kupírovaným uchem či ocasem  nemají dovoleno účastnit se závodů Hard Dog  Race Germany. 

∙ Poplatek za registraci na místě uvedený v bodě  2.1.4. činí 90€ v případě HDR Base. Tyto částky  se hradí v hotovosti na místě. 

∙ Poskytovatelem online platebních služeb podle  bodu 2.1.4. je Barion Zrt. 

∙ Ztrátu nebo poškození časových měřících čipů  podle bodu 3.10., musí závodník uhradit  organizátorovi závodů. Hodnota čipu je: 15€ 

∙ Částka za odškodné hrazené organizátorem  závodů, které je podrobně popsáno v bodě 10.3.  nesmí překročit 500€ škodu. 

 1. JAZYK PRAVIDEL ZÁVODŮ 

Pravidla soutěže jsou vyhotovena v maďarštině,  angličtině, polštině, češtině, němčině. Dojde-li k  jakýmkoli výkladovým rozdílům nebo k nesouladu  mezi jazykovými verzemi, směrodatnou verzí  pravidel závodů bude maďarská. 

PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE DIVÁKŮ A  NÁVŠTĚVNÍKŮ 

 1. Návštěvník je povinen udržovat svého psa na  vodítku během celé události.  
 2. Pokud je váš pes agresivní, antisociální vůči  lidem nebo jiným zvířatům, prosím, použijte  náhubek! Jste zodpovědní za jeho chování! 
 3. Jste zodpovědní za vlastní bezpečí a bezpečí  svého psa. 
 4. Každý je povinen sesbírat výkaly po svém psu a  vyhodit je do označených kontejnerů. Toto platí  i v oblastech vyhrazených na venčení psa! 
 5. Žádné smetí! Co už nepotřebujete, vyhoďte do  označených kontejnerů! 
 6. Do závodní dráhy, která je oddělena od  pozorovací plochy bariérou, mohou vstoupit  pouze závodníci. Vychutnejte si radost,  nahrávejte videa a foťte pouze mimo závodní  dráhu! 
 7. Během závodů jsou pořízené fotografie a  videozáznamy, na kterých se můžete také  objevit. Tyto záznamy mohou být publikovány!  Při vstupu do areálu závodů dáváte svůj souhlas  k publikaci a využití těchto záznamu bez  omezení. 
 8. Při účasti na akci, za všech okolností souhlasíte s  dodržováním pravidel pro diváky! 

HARD DOG RACE Kft. 

Organizátor