1. Obecné ustanovení

1.1. OBECNÝ POPIS SOUTĚŽE

HDR je závod s měřením času (kromě závodu Mud Dog Race, kde není žádné měření času), na kterém závodník běží a překonává překážky společně se svým psem, který musí být vedený v postroji, na vodítku připnutý k běžeckém opasku. Délka tratě na smíšeném terénu se mění dle typu závodu (HDR Base: cca. 6 km, HDR Wild: cca. 12 km, HDR Mud Dog Race cca. 2 km). Organizátor závodů si vyhrazuje právo na změnu délky tratě a počtu překážek. Překážky jsou z části přírodní a z části uměle vytvořené. Kterákoliv z překážek může být mokrá, bahnitá a špinavá. Závodník si uvědomuje, že během závodů může být jeho tělo, oblečení a také tělo a ochlupení psa mokré, bahnité nebo špinavé, případně se jeho oblečení může poničit nebo zničit.

Organizátor závodů (Maďarsko, Polsko, Česká republika)

Hard Dog Race Kft.
Sídlo: Lajos utca 78. , Budapest 1036, Maďarsko
E-mail: info@harddograce.hu
Identifikační číslo firmy: 01-09-291006

Údaje spoluorganizátora (Polsko):
Kreacje Kornelia Radzikowska
Sídlo: ul. Poligonowa 2/18, 04-051 Warszawa, Polsko
E-mail: infopl@harddograce.pl
daňové identifikační číslo: 113-235-94-48

1.2. O ZÁVODNÍKOVI

1.2.1. 1.2.1. Závodu se jako závodník může zúčastnit každá svéprávná osoba starší 18 let, každá nezletilá osoba starší 14 let, každá nezletilá osoba starší 12 let ale mladší 14 let, za předpokladu, že:
se řádně registrovala na závod
přijala tato Pravidla soutěže a řídí se etickým kodexem a zásadami dostupnými na stránce www.harddograce.cz, dále přijala Všeobecné smluvní podmínky (VSP). Také bere na vědomí „Naše doporučení pro závodníky“, které jsou zde také k dispozici.
přijme a podepíše Dohodu o zodpovědnosti a Souhlas s užitím osobních údajů. Zde uvede své startovní číslo, které bude zveřejněno nejpozději 72 hodin před zahájením soutěže. Toto číslo naleznete ve svém účtu pod položkou Správa závodníka „Moje registrace“, nebo na webové stránce v záložce „Registrace“.
Organizátor závodů za účelem pokrytí rizik plynoucích ze závodu uzavře úrazové pojištění, tj. přiznává, že registrační poplatek zahrnuje také povinné úrazové pojištění (Pojištění se nevztahuje na psy a škody způsobené psy!);
jeho pes splňuje podmínky které jsou stanoveny v pravidlech závodů pod číslem kapitoly 1.2.3.

osoba mladší 14 let má k dispozici vyplněné a posepsané Prohlášení o rodičovské zodpovědnosti. DŮLEŽITÉ: Nezletilí ve věku 12-14 let se mohou účastnit závodu pouze v kategoriích 3v1 a v týmu, kde psa může vést pouze závodník dvojice/týmu starší 14 let!

1.2.2. Závodu se jako závodník může účastnit každá nezletilá osoba starší 12 let, která není plně svéprávná nebo je nesvéprávná (kromě závodu HDR Wild), pokud splňuje podmínky stanovené v části 1.2.1., a jeho rodič nebo zákonní zástupce dává písemné povolení k jeji účasti na závodě. Totožnost zákonného zástupce musí být ověřena Organizátorem závodu, a to tak, že zákonní zástupce se musí společně s dítětem-závodníkem dostavit na místo závodu k Organizátoru závodů. Pravidla týkající se závodníků HDR Not Just Run a Mud Dog Race naleznete v jiném bodu dokumentu Pravidla závodu. Na HDR Wild se mohou přihlásit pouze osoby starší 18 let, které jsou plně svéprávné.

1.3. O PSOVI

Závodník může závodit se psem jakéhokoliv plemene, velikosti, kastrovaného nebo nekastrovaného, pokud splňuje následující podmínky:

Pes s pozitivním testem na srdeční červivost, který byl na srdeční červivost léčen jakoukoli metodou, nesmí závodit, dokud nebude mít nový negativní výsledek testu.

Doporučujeme: každoroční vyšetření psů na srdeční červivost a zvýšenou ochranu proti parazitů.

-Pokud pes projeví agresivní společenské chování, pak za účelem ochrany bezpečnosti účastníků může veterinární doktor doporučit používání náhubku, Ředitel závodů může na základě doporučení nařídit používání náhubku, a v případě extrémně agresivního chování mohou dokonce doporučit diskvalifikaci. Pokud závodník odmítne použití náhubku, musí opustit závod. V takovém případě se poplatek za přihlášku nevrací.

Pes prošel odčervením maximálně do 3 měsíců před závodem. Odčervení může být provedeno nejpozději dva týdny před závodem. Toto ošetření musí být zaznamenáno v očkovacím průkazu (nebo v pasu) psa. V případě, že není v těchto dokumentech dostatek místa, může majitel: A) doložit odčervení na samostatném listu ověřeném veterinárním lékařem; B) předložit účtenku/fakturu za zakoupený odčervovacího prostředku. K léčbě infekcí psů doporučujeme použít širokospektrální odčervovací prostředky proti druhům Giarda a níže uvedeným hlísticím a tasemnicím.
Hlístice: Toxacara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis. Tasemnice: Echinococcus granulosos, Echinococcus multilocularis, Dipydium caninum, Taenia spp., Multiceps multiceps, Mesocestoides spp.

-Na závodech v Maďarsku nemůže závodit pes, který se narodil po 20. dubnu 2022 a spadá pod 10. § (2) bod zákonu č. XXVIII Zákon o ochraně a dobrého chování zvířat registrován v roku 1998, citace ze zákonu: „“Chirurgický zákrok na zvířeti za účelem změny jeho vzhledu a další chirurgické zákroky, které nemají za cíl bránit zdraví zvířete nebo předejít poškození jeho zdraví – sterilizace, jako i další opatření uvedená v právních předpisech vydaných s tímto zákonem – je zakázané provést.““ Výjimky jsou:- 41/2010. (II. 26.) Nařízení vlády o držení a prodávání zájmových zvířat
(5) * Za účelem změny vzhledu psa lze provést zkrácení ocasu psa do věku sedmi dnů psa. -Stejně tak pes, který je potvrzeně adoptovaný a u kterého současný majitel neprovedl zákrok měnící vzhled, např. kupírování uší.“
Během registrace před závodem se kontroluje přítomnost mikročipu identifikující psa (viz 15. bod), zdravotní stav psa, sociální chování a očkovací průkaz nebo pas psa. Veterinární lékař, který kontrolu provedl, má právo doporučit vyloučení, pokud se během vyšetření vyskytly nějaké nedostatky. Vyloučení musí schválit Ředitel závodu.

1.4. Kontrolním orgánem soutěže je Závodní Komise pod vedením Ředitele Soutěže. Odpovědnost komise je následující:

1.5. Členové Závodní Komise mohou vykonávat své povinnosti samostatně, není-li v pravidlech stanoveno jinak.

1.6. Soutěžící se účastní závodu na vlastní zodpovědnost. Každý závodník může požádat o lékařskou pomoc pro sebe a také pro svého psa.

1.7. V místě Závodu je přísně zakázáno odhazování odpadků! Nedodržení tohoto pravidla může vést k okamžité diskvalifikaci!

1.8. Kouření je povoleno pouze na vyznačených místech!

 

2. PŘIHLAŠOVÁNÍ A REGISTRACE NA MÍSTĚ

2.1. Přihlašování

2.1.1. Na závod se můžete přihlásit pomocí odkazu:  http://nevezes.harddograce.hu

2.1.2. Během přihlašování se na závod musí Závodník souhlasit s Pravidly soutěže a se Všeobecnými smluvními podmínkami.

2.1.3. Přihlášení je úspěšné, pokud je vyplněno každé požadované datové pole. Údaje poskytnuté závodníkem se použijí k úspěšnému provedení závodu, k identifikaci Závodníků a psů a také z informačních účelů. Závodník počas přihlašování musí dát svůj souhlas k výše vyjmenováním účelům, aby se mohl soutěže účastnit.

2.1.4. Přihláška do soutěže (registrační poplatek) musí být uhrazena. Startovní poplatky a slevy jsou uvedeny na webové stránce Hard Dog 2.1.4. Registrace na závod je spoplatena, musí být uhrazen registrační poplatek. Startovní poplatky a slevy jsou uvedeny na webové stránce Hard Dog Race, v tabulce Registrační poplatky a slevy pro daný závod. Tento poplatek musí být uhrazen přímo, a to platební kartou online, nebo bankovním převodem do 2 pracovních dnů. (Výjimka: Polsko 5 pracovních dnů.)
Organizátor závodů umožňuje registraci na místě, v případě, že jsou ještě volná místa, nebo někdo odřekne svůj start závodu. Přihlašování na místě vyžaduje předání vyplněných dokumentů Přihláška, Dohoda o zodpovědnosti a Souhlas s užitím osobních údajů. Poplatek za registraci na místě musí být uhrazen na místě. V tomto případě se neuplatňují ŽÁDNÉ slevy v žádné formě, bez ohledu na to, zda se jedná o tým nebo individuální registraci.

2.1.5. Registrační poplatek zahrnuje následující služby:

2.2. Registrace na místě

2.2.1. Závodník musí absolvovat registraci na místě nejméně hodinu před vlastním startem. Organizátoři závodu během registrace zkontrolují údaje závodníka uvedené při online přihlášce porovnáním dokladu totožnosti závodníka obsahující jeho fotografii.

2.2.2. Členové uniformovaných složek (policie, armáda, záchranné složky, požární útvary, dobrovolní hasiči, protiteroristické organizace, daňové a celní úřady, ambulance, civilní policie, záchranářské týmy, speciální záchranné jednotky), dále studenti s platným průkazem (je potřeba se ním prokázat na místě) a závodníci s adoptovaným psem (pro získání slevy je třeba ukázat smlouvu o adopci, pokud není k dispozici, ještě před dokončením přihlášky kontaktujte organizátora na infocz@harddograce.cz) mohou využít 5% slevu z registračního poplatku. Závodníci musí zaškrtnout příslušná pole pro slevy při vyplnění přihlášky. Dodatečně se tyto slevy nedají uplatnit. Závodníci musí při registraci předložit svou platnou licenci, platný průkaz studenta nebo jiný platný dokument, který potvrzuje oprávnění ke slevě. Závodníci, kteří soutěží s adoptovanými psy, musí poskytnout k nahlédnutí smlouvu o adopci, nebo dokument který jim vystavil Pořadatel Závodu po následném projednání přes e-mail.

2.2.3. Organizátor Závodu během registrace zkontroluje, zda jsou splněny podmínky stanovené v bodech 1.2.1. a 1.2.2.

2.2.4. Organizátor Závodu ověří údaje o psovi poskytnuté závodníkem při přihlašování porovnáním předložených dokumentů (očkovací průkaz psa, psí pas) a porovná je se psem, který byl představen při registraci v den závodu.

2.2.5. Závodník musí dát souhlas s výše uvedenými postupy ověření totožnosti (ověření úředních dokladů, které potvrzují identitu závodníka i jeho psa) , které provádí Organizátoři Závodů.

2.2.6. Organizátoři Závodu zkontrolují, zda jsou při registraci splněny podmínky týkající se psa, které jsou stanovené v bodě 1.3..

2.2.7. Závodník musí nejpozději při registraci na místě podepsat Dohodu o zodpovědnosti a Souhlas s užitím osobních údajů, následně jejich podepsané kopie předat Organizátorům Závodu. Pokud závodník tyto dokumenty nepřinesl, mohou být vytištěny a k dostání na místě, sankce za ně je 30 dřepů/strana vykonaných u registračního stolu. Pokud závodník promešká svůj závod kvůli výše uvedenému procesu, může se účastnit dalšího dostupného závodu, kde náhradní termín určí pořadatelé. V případě, že nezbydou žádné volné závody, mohou soutěžit pouze v náhradním závodě, který se koná po posledním řádném závodu. Odmítne-li závodník tuto nabídku, pořadatel není povinen vrátit poplatek za přihlášku.

2.2.8. Závodník může být vyloučen ze závodu, pokud během procesu registrace nespolupracuje s Organizátorem Závodu, nebo jeho identita nemůže být z jakéhokoli důvodu potvrzena.

2.2.9. Organizátoři Závodu můžou vyloučit závodníka, pokud jsou splněny požadavky týkající se psa stanovené v části 1.3., ale chování psa ohrožuje bezpečnost soutěže.

3. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA ZÁVODŮ

3.1. Závody se skládají z více časových vln. Každý závodník se může účastnit té, do které se zaregistroval.

3.2. Závodník se může postavit na start v jedné vlně pouze s jedním psem. Závodník a pes, kteří se řádně zaregistrovali na závod, budou označeni jako „“Duo““. Závodník může soutěžit pouze se psem, se kterým se zaregistroval nebo s jiným psem nahrazujícím prvního a přihlášeným podle pravidel uvedených v tomto bodě. Rozhodne-li se závodník běžet s jiným psem, změnu psa může vykonat v registračním systému sám během otevřené online registrace. Po uzavření online přihlášek je třeba změnu psa nahlásit nejpozději 72 hodin před zahájením soutěže a to zasláním e-mailu na adresu infocz@harddograce.cz, s uvedením registračního čísla, jméno závodníka, jméno psa a je potřebné nahrát do sytému údaje nového psa, pokud to již nebylo provedeno. Po uplynutí této lhůty není možnost na výměnu psa!

3.3. Organizátor závodů poskytuje příležitost pro jednoho závodníka soutěžit se dvěma různými psy ve dvou různých časových vlnách. Jedná se o dva samostatné Dua, což vyžaduje dvě různé registrace. V takovém případě dostane závodník 25% slevu z ceny druhého registračního poplatku. K uplatnění této slevy, musí závodník předem informovat Organizátory o svém záměru soutěžit ve dvou vlnách se dvěma psy, je potřebné o tom napsat na e-mail infocz@harddograce.cz.

3.4. Závodit je možné i v týmu. Jeden tým se skládá ze 6 Dvojic (Duí). Členové týmu v šestičlenné skupině obdrží 5% slevu z celkového registračního poplatku. Startovné za tým (pro 6 dvojic) je nutné zaplatit jednou platbou. V šestičlenném týmu mohou být dva závodníci, kteří mohou závodit bez psa. Týmové skóre se vypočítá sečtením závodního času prvního a posledního Závodníka v cíli (pokud první nebo poslední Závodník běží bez psa, pak se bude brát v úvahu další nejlepší nebo nejhorší čas, výsledky Závodníků bez psa nemají vliv na konečný výsledek). Člen týmu bez psa musí zaplatit startovní poplatek ve stejné výši jako ostatní závodníci běžící se psy. Pokud závodník chce soutěžit bez psa, musí tento záměr ohlásit předem při registraci! Pokud máte v úmyslu zaregistrovat více než jeden tým ze stejné komunity, např. psí školy nebo útulku (např. Tým Psí Škola Bodri 1, Tým Psí Škola Bodri 2, Tým Psí Škola Bodri 3), pro speciální slevu prosím kontaktujte náš zákaznický servis.

3.5. Daný závod vyhraje Duo nebo tým, který absolvuje vyznačenou trať v co nejkratším čase podle pravidel stanovených tímto dokumentem.

3.6. Pokud závodník promešká svůj start, Pořadatel Soutěže mu může poskytnout možnost startu v pozdějším závodě v závislosti na dostupnosti volných míst. Pořadatel Soutěže není povinen poskytnout opožděnému soutěžícímu jiný čas startu, ale podle okolností se o to pokusí. Pokud se tak nestane, Pořadatel Závodu není povinen vrátit startovné.

3.7. Závody začínají každých 15 minut. První závod začíná v 9:00, v rámci jednoho závodí 44 závodníků, jsou rozdelení do 11 řad. 4 dvojice běží v jedném řadě, musí udržovat vzdálenost nejméně 1,5 m od sebe. Mezi řady je vzdálenost 2 m. Jednotlivé řady vystartují po sobě v 30 sekundových nebo 1 minutových intervalech. V případě týmů startují členové týmu po minutových intervalech v řadech po sobě. Tým může odstartovat ve stejnou dobu, pokud se vzdají bezpečnostních pravidel samostatného startu. Tenhle záměr oznámí písemně předem a následně potvrdí organizátorům, a to na místě u startovní brány. Organizátor závodů si vyhrazuje právo změnit počet startujících závodníků v jedné vlně a upravit počet startovních řadů nebo upravit časové intervaly mezi dvěma starty ve stejné vlně.

3.8. Závodní poloha uvnitř řadů a sloupů je flexibilní. Na místě startu je možné ji změnit pomocí organizátorů na základě žádosti soutěžícího nebo podle pohlaví a zvyku psa.

3.9. Doba závodění je měřena čipem, který je předán závodníkům před závodem. Čip umístěný na zápěstí se musí na startu a v cíli dotknout středu tzv. UFO časovacího zařízení. Data se dostanou do systému pouze v tom případě, když zařízení poskytne zvukovou zpětnou vazbu. V případě, že nesprávné odstartování nebo dokončení zabrání platnému měření času, dané duo nebude možné vyhodnotit a ocenit podle času. V případě ztráty či poškození čipu je Závodník povinen Organizátorovi jeho hodnotu uhradit. Výše úhrady, která může být rozdílná v jednotlivých zemích, se nachází ve 15. bodě tohoto dokumentu. Čip musí být odevzdán na konci závodu po obdržení finišerského balíčku a medaile. Každý, kdo neodevzdá čip, obdrží balíček pouze po zaplacení čipu na místě. V případě ztráty čipu nelze ověřit čas závodu, takže Duo ztratí nárok na všechna ocenění s výjimkou medaile a finišerského balíčku uděleného každému, kdo úspěšně absolvuje závody. V takových případech bude záznam Dua zaznamenán na posledním místě seznamu s komentářem “ čas nenaměřen „.

3.10. Závodníci mohou soutěžit pouze v závodě, který si zvolili při registraci na webu. Po úspěšném zaplacení startovního poplatku nelze časové úseky změnit. V takových případech se obraťte na organizátora závodu a to přímo na infocz@harddograce.cz a pokud je změna časového slotu možná, organizátor závodu upraví čas startu na základě e-mailu, který obdrží od závodníka. Následně pošle ověření o změně. Lhůta pro změnu časových intervalů – stejně jako změny jiných údajů, např. údajů závodníků- je možné bezplatně upravit do ukončení online přihlášek, podle dostupných časů. Pokud je již online registrace uzavřena, změny jsou možné a to za úhradu poplatku (viz 15. bod) v závislosti podle volných míst a dalších podmínek. To vše do 72 hodin před zahájením závodu. (Např. pokud jsou závody v sobotu od 9:00, veškeré změny jsou možné provést do 9:00 ve středu.)

3.11. Po úspěšné registraci na místě musí každý závodník nosit své číslo a mít svůj čip u sebe po celou dobu trvání závodu. Registrační čísla lze nosit pouze vpředu! Doporučujeme napsat číslo také na tělo!

3.12. Měření času začíná u startovní brány a končí po překročení cílové čáry. Doba závodění je čas strávený mezi těmito dvěma body.

3.13. Každý závodník, který závod dokončí podle pravidel, obdrží medaili a finišerský balíček.

3.14. Závod je dokončen v souladu s pravidly, pokud závodník:

překonal vzdálenost mezi startovní a cílovou čárou bez opuštění trati a
zdolal všechny překážky v souladu s pravidly

3.15. Dokončení překážek: Dua buď překonají překážku dle pravidel tak nebo vykonají sankční úkol (trestné dřepy) v zóně mimo trať, jejich počet bude zobrazený u všech překážek a může se lišit u každá překážky, nebo soudce informují duo o počtu drepů, které mají vykonat. Následně mohou překážku obejít na vyznačeném místě a pokračovat v závodě.

3.16. Opuštění tratě vede k diskvalifikaci. Opuštění: vzdálení se od dvou bočních okrajů tratě na více než 2 metry. Nemůže-li závodník trať dokončit bez vlastního zavinění (např. z důvodu zranění nebo nehody), závod se považuje za neúplný. V tomto případě může závodník podat odvolání, po jeho přezkoumání může Organizátor poskytnout Závodníkovi slevu 50 ‒100% z poplatku za přihlášku na další závod.

3.17. Každý závodník soutěží na vlastní zodpovědnost a také nese zodpovědnost za vlastního psa. Organizátor závodu uzavře úrazové pojištění, vstupní poplatek zahrnuje výši pojistného. Každý závodník může požádat o lékařskou pomoc pro sebe nebo pro svého psa. Každý závodník musí se sebou přinést platnou kartu zdravotního pojištění. Pokud tak neučiní, nemůže se účastnit závodu.

3.18. První dvě časové vlny čili prvních 30 minut závodu (starty v 9:00 a 9:15) jsou vlny „bitvy Alfa“. Tyto startovní vlny doporučujeme těm, kteří chtějí získat co nejlepší čas, odběhnout závod co nejrychleji. Registrovat se na tyto časy mohou jak dua, tak i týmy.

4. ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE PSŮ

4.1. V areálu soutěže je zakázáno nechávat psy volně běhat počas trvání akce, to znamená od jejího začátku do konce. Mít psa na vodítku a postroji nebo na vodítku a postroji připnutého k běžeckému opasku je povinností po celou dobu trvání akce. Délka vodítka nesmí překročit délku 250 cm, tolerance je 5 cm. Vodítko musí mít poutko na ruku, které musí být použité v průběhu závodu. Použití Flexi vodítek nebo podobných navíjecích vodítek bez ohledu na značku a výrobce není povoleno! Účast v soutěžích je povolena pouze při použití kombinace postroje a vodítka nebo postroje, vodítka a běžeckého opasku. Důrazně doporučujeme používat běžecký opasek s vodítkem a postrojem.

4.2. Veterinární lékař může od závodníka vyžadovat, aby svému psovi nasadil náhubek, nebo doporučit diskvalifikaci v případě extrémního chování psa. Veterinář zkontroluje, zda náhubek splňuje fyziologické požadavky psa (tj. jestli může dýchat správně a tím pádem se také ochlazovat). Pokud ne, navrhuje alternativní typ náhubku.

4.3. Je zakázáno používat škrtící nebo ostnatý obojek!

4.4. Odměňování psa je dovolené, tím se zvyšuje jeho motivace během závodu.

4.5. Použití klikerů je zakázáno.

4.6. Majitel psa je plně zodpovědný za chování svého psa, se kterým poběží jako Duo. Jako jeho společník je povinen sesbírat výkaly po svém psu a vyhodit je do odpadních košů (i ve vyznačených oblastech).

4.7. Závodník je povinen držet svého psa na vodítku jak na trati během závodu, tak i během celé události. Závodník je navíc povinen zajistit, aby v průběhu závodu a celé akce pes neunikl z vodítka, aby ho nevytrh z ruky majitele a neběhal volně v areálu. V případě takové situace je Soutěžící povinen situaci okamžitě napravit. Nesplnění této povinnosti bude mít za následek diskvalifikaci Soutěžícího ze Závodu. Pokud má závodník potíže svého psa chytit, může požádat o pomoc někoho z ostatních závodníků nebo pomocných Organizátorů. Z výše uvedených důvodů důrazně doporučujeme kombinované použití postroje a běžeckého opasku!

4.8. Úmyslné odepnutí psa z vodítka nebo běžeckého opasku vede k okamžité diskvalifikaci Závodníka.

4.9. Závodník přebírá plnou odpovědnost za chování psa s kterým běží a za veškeré škody jím způsobené na lidech, psech nebo předmětech.

4.10. Majitel může zvednout psa, a tak mu poskytnout pomoc při překonání jakékoliv překážky. Zvedání psa za obojek, srst, kůži nebo kteroukoliv končetinu je zakázáno! Povolené techniky zvedání: – zvedání celého těla, lze chytit psa pod nohama (vezmete psa do náruče), – zvedání psa za postroj. Pokud soudce u překážky rozhodne, že psa není možné humánním způsobem přijmout k překonání překážky, nebo Duo strávilo opakovaným pokusem mnoho času, čím zdržují další soutěžící a blokují průchodnost překážek, může podle vlastního uvážení nařídit trestný úkol jako náhradu za překonaní překážky. Počet dřepů, které mají být splněny, se může lišit dle náročnosti překážky. Trasu mezi překážkami však musí pes překonat po vlastích tlapkách. Pes může být zvedán 1m před překážkou a po jeho dokončení musí být položen na zem do 3m po překážce. Pes může běžet před majitelem nebo vedle svého majitele. Pokud se však dostane za svého majitele, vodítko se nesmí napnout (není povoleno „táhnout“ psa za sebou)!

4.11. Na trati je umístěná občerstvovací stanice, tzv. freshpoint, který může navštívit každý závodník. Čas strávený na stanovištích se započítává do celkového skóre (času) soutěžícího, časomíra se na freshpointu nezastaví. Organizátor závodu si vyhrazuje právo rozhodnout o nutnosti, místě a počtu freshpointu na trati. Ze zdravotních důvodů doporučujeme podání vody psům jak během závodu na freshpointu, tak i 15 minut před závodem a 15 minut a po závodě jenom v mírném množství.

4.12. Před závodem a po závodě mají závodníci příležitost umístit mobilní přepravní boxy, jejíž příležitostné použití je doporučeno.

4.13. Závodník bere na vědomí, že se povinné úrazové pojištění nevztahuje na jeho psa.

5. PŘEKÁŽKY

5.1. Organizátor Závodu si vyhrazuje právo odstranit určité překážky, upravit části tratě nebo zrušit akci, aby byla zajištěna bezpečnost účastníků (závodníků, diváků a organizátorů), např. v případě mimořádně špatného počasí, bouří nebo jiné výstrahy. V případě zrušení závodu kvůli vis maior účastníci nemají nárok na náhradu nebo na vrácení registračního poplatku. Závody se konají, když počasí není ideální, ale přijatelné (např. lehké mrholení).

5.2. Před překážkami se nachází vyznačená čekací zóna, pro případ nahromadění závodníků. V takových případech budou asistenti pořadatele usměrňovat závodníky na překážku v pořadí přiběhnutí. Závodníci musí stát v jedné řadě v zóně, přičemž musí udržovat od seba bezpečnou vzdálenost 1,5 m.

5.3. Pokud závodník nedokáže nebo nedokončí jednu z překážek, musí vykonat 30-90 platných dřepů v trestní zóně vedle překážky, bez ohledu na jeho věk nebo pohlaví. Teprve poté je dovoleno pokračovat v závodě. Asistenti závodů kontrolují vykonání trestního úkolu a přísně kontrolují dodržování pravidel. Pokud není úkol dokončen správně, nebo se závodník pokouší podvádět, bude ze závodů diskvalifikován. Úkol musí být proveden tak, aby nebránil ostatním závodníkům při zdolání překážky.

5.4. V případě vodních překážek může hloubka vody přesáhnout 100 cm, není stanovena maximální hloubka! Závodu HDR Junior se týká jiná hloubka vody, viz. bod 13.1.

6. DISKVALIFIKACE

6.1. Závodník může být diskvalifikován Ředitelem Závodu. Diskvalifikace nastává v případech stanovených tímto dokumentem. Pokud je závodník diskvalifikován, jeho pes je také diskvalifikován. Ředitel závodu je povinen své rozhodnutí o diskvalifikaci odůvodnit.

6.2. Neexistují důvody k odvolání proti diskvalifikaci.

6.3. Diskvalifikaci lze sdělit a podat vysvětlení slovně. Na konci závodu však musí být slovní diskvalifikace potvrzena v písemné formě.

6.4. V případě diskvalifikace se poplatek za přihlášku nevrací.

6.5. Diskvalifikovaný závodník a jeho pes musí bezodkladně opustit místo závodu.

6.6. Závodníci, kteří poruši Pravidla soutěže, Všeobecné obchodní podmínky nebo etické principy, mohou být kdykoli vyloučeny ze závodu a z areálu akce. V tomto případě neexistuje žádná možnost podání stížnosti nebo možnosti nápravy.

6.7. Nesportovní chování vede k diskvalifikaci. Patří sem zejména:

7.1. Organizátor závodů oznámí následující vítěze:
Ženy 1., 2. a 3. místo (podle závodního času)
Muži 1., 2. a 3. místo (podle závodního času)
Týmy 1., 2. a 3. místo (součet závodních časů prvního a posledního člena týmu běžící se psem)
Ocenění Překvapení 1.-4. (Organizátor neposkytne informace o podmínkách předběžně a vyhrazuje si právo stanovit přesné podmínky udělení této ceny.)
Fair Play Ocenění (pokud to okolnosti vyžadují)

7.2. Ceny jsou udělovány během slavnostního vyhlášení výsledků. Oznámení výsledků začíná 15 minut poté, co poslední závodník startující v posledné startovní vlně překročil cílovou čáru.

7.3. Pokud se výherce nebo jeho zástupce nedostaví na předávání cen, dodatečně mu jeho cenu nebudeme moci předat!

7.4. Cena Fair Play může být udělena pouze poté, co Závodní Komise měla možnost důkladně prověřit okolnosti. Podmínky předání této ceny jsou stejné, jako u vítěze nepřítomného na slavnostním ceremoniálu.

7.5 Na Závodu Mud Dog Race se neměří čas, a proto nebudou uděleny žádné ceny, žádné pořadí a nebudou vyhlášeni žádní vítězové.

8. CENY

Ceny jsou určeny konkrétně pro daný typ Závodu.

9. ODVOLÁNÍ

Odvolání lze podat ústně Řediteli závodu, který krátce zaznamená tento záměr. Odvolání lze podat proti jakémukoli rozhodnutí Ředitele závodu nebo proti jeho nežádoucímu chování (ať už během závodu nebo před ním/po něm) s výjimkou případů diskvalifikací.

Odvolání prozkoumá Závodní Komise do dvou týdnů ode dne jeho podání. Vyrozumění o odvolání je platné a povinné pro všechny dotyčné Závodníky.

Náklady na odvolání činí 820 Kč. Pokud je odvolání legitimní, tato suma je vratná. Odvolání lze podat pouze před vyhlášením výsledků.

10. ODPOVĚDNOST

10.1. Při pořádání Soutěže dbá Pořadatel především na bezpečnost účastníků. Nicméně Pořadatel informuje Závodníky o tom, že závodění má svá vlastní rizika, Závodník učiní rozhodnutí závodit na vlastní zodpovědnost. Tím, že plně dodržuje všechny body pravidel soutěže, se rizika výrazně zmírňují, nejsou ale zcela vyloučena.

10.2. Organizátor nese zodpovědnost za to, že překážky staví a vytváří v souladu s bezpečnostními pravidly, snaží se snížit vznik možných rizik (nehody, zranění, úmrtí), aby se tím umožnilo bezpečné překonání překážek. Za tímto účelem uplatňuje i k tomu potřebná pravidla Závodu. Nebezpečí zranění, riziko vzniku finanční škody nebo smrtelné nehody, které se mohou vyskytnout u závodníků nebo psů se nedají zcela vyloučit, ani v případě celkového dodržování Pravidel závodu. V takových případech může být Organizátor odpovědný pouze v případě, pokud nehoda byla způsobena zanedbáním některých z jeho povinností uvedených v Pravidlech soutěže. Organizátor nenese odpovědnost zejména (ale nikoli výhradně) za následující:
za chování závodníků a jejich psů. V případě, že dojde ke zranění, nehodě, smrti nebo k poškození z vlastních důvodů závodníka nebo jeho psa (např. se účastní v nevhodném fyzickém stavu);
za chování diváků před závodem, během závodu a po závodě
za zranění, úraz, smrt nebo finanční škody vzniklé z nepředvídatelných důvodů, které nelze nikomu vyčítat a kterým nelze jim rozumně zabránit;
pokud pes, který byl při registraci považován za způsobilého závodit, později vykazuje destruktivní chování.

10.3. V případě, že je Organizátor Soutěže povinen vyplatit Soutěžícímu odškodňění v souladu s ustanoveními Pravidly, nesmí výše odškodnění v žádném případě překročit částku uvedenou v bodě č. 15, pro každou zemi je částka jiná.

10.4. Závodník je povinen stáhnout Dohodu o zodpovědnosti ze stránek HDR. Tento dokument musí vyplnit, vytisknout, a odevzdat ji při registraci v den závodu.

11. SPRÁVA DAT

11.1. Závodník souhlasí, že Hard Dog Race jako Organizátor Závodu bude požadovat, zpracovávat, zaznamenávat a používat následující údaje, aby usnadnil efektivní provedení závodu: jméno, datum a místo narození, jméno rodiče, poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno psa, číslo čipu, číslo očkovacího průkazu nebo psího pasu, číslo bankovního účtu. Další informace naleznete v části Ochrana osobních údajů https://harddograce.cz/ochrana-osobnich-udaju/

11.2. Závodník akceptuje, že závody jsou veřejnou událostí, na níž budou pořízeny fotografie a videozáznamy. Ty mohou zaznamenat závodníka v identifikovatelné podobě. Závodník se svou účastí na závodech a podpisem příslušného prohlášení zavazuje, že Organizátor může o něm pořizovat obrazové záznamy, používat je a zobrazovat bez časového omezení, může nahrát obrazové záznamy nebo jejich zkrácenou upravenou verzi na následující stránky: webové stránky HDR, stránky Facebook, Youtube kanál, dále je využít pro propagační a tiskové účely. Závodník nemá nárok na žádnou formu kompenzace, nebude uplatňovat práva na odměnu za použití a šíření nahraných materiálů obsahujících podobu soutěžícího.

11.3. Závodník je povinen stáhnout Souhlas s užitím fotografií, videozáznamů a osobních údajů z webové stránky https://harddograce.cz/registrace/ ve kterém vyplní své údaje, vytiskne ho, podepíše a odevzdá ji při registraci v den závodu.

12. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

12.1. HDR věří v duchu fair play. Během závodů můžete požádat o pomoc jiného závodníka, který může být členem vlastního týmu, jednotlivcem nebo členem jiného týmu. O pomoc můžete požádat pouze jiného závodníka, nikoli diváka. Jedinou výjimkou je, když někdo pomáhá chytit psa, který utekl svému majiteli a chce se dostat ven z tratě.

12.2. Dřep dle předpisu – během provedení musíte držet psa na vodítku.

Pozice, výchozí poloha: obě nohy jsou na zemi rovnoběžně, rozkrok cca. 30-50 cm, rovné držení celého těla.
Provedení:
1. snížení těžiště, jako bychom si chtěli sednout na židli, koleno s lýtkem uzavírá pravý nebo menší úhel, ruka se nedotýká země.
2. zvedněte se do výchozí polohy, ruce se stále nedotýkají země. Provedení kroků 1 a 2 představují jeden dřep.

12.3. Během akce se pořizují fotografie a videozáznamy, v nichž se může objevit kdokoliv z přítomných. Tyto záznamy mohou být zveřejněny. Návštěvník a závodník svým vstupem na místo akce dává souhlas, že tyto záznamy můžou být využity bez kompenzace, bez časového omezení a vymáhání nároků.

12.4. V případě potřeby Organizátor závodi si vyhrazuje právo na změnu určitých podmínek závodu.

12.4.1. V jednotlivých případech si Organizátor závodů vyhrazuje právo se odchýlit od pravidel týkajících se způsobilosti Závodníka a následně rozhodnout o jeho účasti na závodě na základě fyzické prohlídky. O požadavcích a zkoušce způsobilosti pro konkrétní disciplíny rozhoduje v každém případě Závodní komise, a to ve všech případech individuálně.

12.5 Je přísně zakázáno navštěvovat nebo kontrolovat trať před závodem. Před oficiálním zahájením závodu smí do závodního prostoru a na trať vstoupit pouze členové HDR Teamu. Osoby porušující toto pravidlo mohou být pořadatelem diskvalifikovány bez možnosti odvolání. V případě diskvalifikace nebude vrácena žádná částka.

12.6 Informace o možnosti stanování (karavan, stan) na parkovišti závodu a pravidla stanování budou uvedeny v Průvodci závodníka. Informace v nich obsažené jsou považovány za součást Pravidel závodu!

12.7. V celém prostoru závodu je přísně zakázáno vystavovat nebo používat logo nebo sdělení jakékoli společnosti, firmy, akce nebo značky. Zejména, ale ne výhradně, v následujících podobách: banner, plážová vlajka, jakýkoli dekorativní materiál. V prostoru akce, včetně jejího parkoviště, je přísně zakázána nepovolená reklamní a komerční činnost.

13. PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE ZÁVODNÍKŮ HARD DOG RACE JUNIOR (HRDJ)

Všechny Pravidla závodu HDR se zároveň týkají i Závodníků HDRJ. Obsah této části platí pouze pro závodníky HDR Junior:

lSoutěže HDRJ se jako Soutěžící může zúčastnit každý nezletilý ve věku 8-14 let (tj. v den závodu již dovršil své osmé narozeniny, ale ještě nedovršil 14 let), pokud splňuje níže uvedené podmínky:

l jeho zákonný zástupce dal své písemné povolení k jeho účasti v závodě. Nezletilý soutěžící a jeho zákonný zástupce se musí osobně a společně dostavit na závod a tak potvrdit totožnost zákonního zástupce Pořadatelům závodu. Pokud zákonný zástupce nemůže doprovázet nezetilé dítě, má možnost převést své práva na dospělou osobu (starší 18 let) tak, že vyplní a podepíše další dokument´Dodatečné prohlášení rodičovské odpovědnosti´.
Zákonný zástupce je povinen doprovodit závodníka k startovní čáře, sledovat jeho činnost a v případě potřeby ho doprovázet i podél trati.

13.1. Pořadatele akce učiní vše, co je v jejich silách, aby zajistili co nejbezpečnější průchodnost závodní tratě pro nezletilé závodníky. Dále zajišťují možnost využití pomoci osoby, která může případně pomoct závodníkům na překážkách a překážky přizpůsobí k průměrné výšce závodníků.

Hloubka některých vodních překážek může přesáhnout 70 cm. Maximální hloubka vody je 100 cm!

13.2. Na závodech HDRJ Pořadatel měří čas pouze nezletilím závodníkům, a čip zajistí pouze pro neplnoleté osoby. Na závodě HDRJ může zákonný zástupce neplnoletého závodníka doprovodit závodníka a vstoupit na trať, pokud:

Ti, kteří vstupují na trať, musí mít své závodní číslo, které obdrží při registraci na místě. Závodní čísla se musí nosit vpředu!

13.3. Organizátor závodů důrazně žádá zákonné zástupce nezletilých závodníků, aby jim při zdolání překážek neposkytovali žádnou pomoc.

Zákonní zástupci neplnoletých závodníků se zavazují, že nebudou poskytovat fyzickou pomoc ani závodníkovi ani jeho psovi během závodu (např. při zdolání překážek) a budou dodržovat pravidla fair play.

14. PRAVIDLA POUZE PRO HDR NOT JUST RUN

HDR Not Just Run je běžecký závod v terénu bez překážek a s měřením času. Závodník běží společně se svým psem, který běží v postroji, a je připnutý k závodníkovi pomocí vodítka nebo běžeckého opasku. Celková vzdálenost tratě je na v smíšeném terénu a liší se v závislosti na typu závodu (HDR Not Just Run Junior: cca 2 km, HDR Not Just Run Dospělí: cca 6 km). Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu vzdálenosti tratě.

14.1. HDR Not Just Run není jen závod pro dospělé, závodu se jako soutěžící mohou zúčastnit všichni nezletilí s omezenou způsobilostí k právním úkonům, kteří dosáhli věku 12 let a jejichž zákonný zástupce dal písemný souhlas s jejich účastí na Závodě (ve věku 12- 14, je vyžadováno vyplnění a odevzdání dokumentu „HDR Junior Rodičovské prohlášení o rodičovské odpovědnosti“, ve věku 14-18 let „HDR Prohlášení o rodičovské odpovědnosti“). Neplnoletý a jeho zákonný zástupce se musí před závodem osobně prokázat Organizátoru závodu. Pravidla pro závodníky HDR Not Just Run Junior (ve věku 8-14 let) jsou obsažena v bodě č. 13 s tím, že neplnoletí závodníci HDR Not Just Run Junior nejsou povinni zdolat překážky na trati.

14.2. Odměna: V soutěži HDR Not Just Run si účastníci závodu zvolí nezištnou organizaci pro kterou poběží. Výhru dostává ten nezištní partner, kterého si výherce vybral během své registrace. Výherce je ten závodník, který odběhne trať za nejkratší čas.

15. VZHLEDEM K ROZDÍLŮM MEZI PRÁVNÍMI PŘEDPISY JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ nebo jiným faktorům, které se v jednotlivých zemích liší, platí následující výjimky ve srovnání s Pravidly soutěže:

15.1. Maďarsko
Registrační poplatek za registraci na místě je nutné zaplatit na místě.
Poskytovatelem online platebních služeb podle bodu 2.1.4. je Barion Zrt.
Ztrátu nebo poškození časových měřících čipů uvedené v bodě 3.10., musí závodník uhradit Organizátorovi závodů. Hodnota čipu je 2 000 HUF.
Změny po uzavření on-line registraci (v případech viz. v bodě 3.10.) jsou zpoplatněny administrativním poplatkem 4 000 HUF.
Částka za odškodné pro Závodníka hrazené Organizátorem závodu, které je podrobně popsáno v bodě 10.3. , nesmí překročit částku 150 000 HUF za škodu.

15.2. Polsko
Neplatí povinnost čipů pro ověření totožnosti psa popsaná v bodě 1.3. Účast v závodech HDR v Polsku je tedy povolena i bez těchto mikročipů.
Poplatek za registraci na místě uvedený v bodě 2.1.4. se musí uhradit na místě.
Poskytovatel online platebních služeb podle bodu 2.1.4. je PayU.
Ztrátu nebo poškození časových měřících čipů uvedené v bodě 3.10., musí závodník uhradit Organizátorovi závodů. Hodnota čipu je 30 PLN.
Částka za odškodné pro Závodníka hrazené Organizátorem závodu, které je podrobně popsáno v bodě 10.3. , nesmí překročit částku 2.000 PLN za škodu.
„Psi s kupírovanýma ušima a/nebo ocasem se nemohou zúčastnit soutěže v Polsku v souladu s platnými předpisy – článek 6, odst. 1a Zákona o ochraně zvířat ze dne 21. srpna 1997 (Sbírka zákonů z roku 1997 č. 111, položka 724, čl. 6, odst. 1a), který zní: Týrání zvířat je zakázáno.““
(2) Týráním zvířat se rozumí způsobování nebo vědomé umožňování způsobovat zvířatům bolest nebo utrpení, zejména:
1. úmyslné zranění nebo mrzačení zvířete, které nepředstavuje zákonný postup nebo léčbu ve smyslu článku 2 Vysvětlení zákonných pojmů, odst. 1(6) Zákona o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely nebo Výchovné účely ze dne 15. ledna 2015, včetně označování teplokrevných zvířat vypálením nebo metodou mrazící, jakož i jakékoli ošetření zaměřené na změnu vzhledu zvířete, které je prováděné za jiným účelem, než je záchrana jeho zdraví nebo života, zejména kupírování uší a ocasu psů.““
Výjimkou z tohoto pravidla jsou psi, kteří podstoupili kupírování ocasu a/nebo uší ze zdravotních důvodů nebo kde současný majitel adoptoval psa s již kupírovanýma ušima a/nebo ocasem.““
(2) Týráním zvířat se rozumí způsobování nebo vědomé umožňování způsobovat zvířatům bolest nebo utrpení, zejména:
1. úmyslné zranění nebo mrzačení zvířete, které nepředstavuje zákonný postup nebo léčbu ve smyslu článku 2 Vysvětlení zákonných pojmů, odst. 1(6) zákona ze dne 15. ledna 2015 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely nebo Výchovné účely, včetně označování teplokrevných zvířat spálením nebo zmrazením, jakož i jakékoli ošetření zaměřené na změnu vzhledu zvířete a prováděné za jiným účelem, než je záchrana jeho zdraví nebo života, zejména trimování psů. uši a ocas (kopírování).““
Výjimkou z tohoto pravidla jsou psi, kteří podstoupili kopírování ocasu a/nebo uší ze zdravotních důvodů nebo kde současný majitel adoptoval psa s již nakopírovanýma ušima a/nebo ocasem.“
Poplatek za registraci na místě uvedený v bodě 2.1.4. se musí uhradit na místě.
Ztrátu nebo poškození časových měřících čipů uvedené v bodě 3.10., musí závodník uhradit Organizátorovi závodů. Hodnota čipu je 180 Kč (7€).
Částka za odškodné pro Závodníka hrazené Organizátorem závodu, které je podrobně popsáno v bodě 10.3. , nesmí překročit částku 12 200 Kč (482€) za škodu.

16. JAZYK PRAVIDEL ZÁVODŮ

Pravidla soutěže jsou vyhotovena v maďarštině, angličtině, polštině a češtině. Dojde-li k jakýmkoli výkladovým rozdílům, k nesouladu mezi jazykovými verzemi nebo k právnímu sporu, soudnímu řízení, směrodatnou verzí pravidel závodů bude maďarská.

PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE DIVÁKŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ

1. Návštěvník je povinen udržovat svého psa na vodítku během celé události.
2. Pokud je tvůj pes agresivní, antisociální vůči lidem nebo jiným zvířatům, prosím, použij náhubek! Jsi zodpovědní za jeho chování!
3. Jsi zodpovědní za vlastní bezpečí a bezpečí svého psa.
4. Každý je povinen sesbírat výkaly po svém psu a vyhodit je do označených kontejnerů. Toto platí i v oblastech vyhrazených na venčení psa!
5. Zákaz odhazování odpadků! Co už nepotřebujete, vyhoďte do označených kontejnerů!
6. Na závodní trať, která je oddělena od pozorovací plochy bariérou, mohou vstoupit pouze závodníci. Vychutnejte si radost, nahrávejte videa a foťte pouze mimo závodní tratě!
7. Během závodů jsou pořízené fotografie a videozáznamy, na kterých se můžeš také objevit. Tyto záznamy mohou být publikovány! Při vstupu do areálu závodů dáváš svůj souhlas k publikaci a využití těchto záznamu bez omezení.
8. Při účasti na akci, za všech okolností souhlasíš s dodržováním pravidel pro diváky!

HARD DOG RACE Kft.
Organizátor

6.6.2024